Livsmedelsföretagens chefekonom: ”Det kommer bli mycket värre innan det blir bättre”

Rekordhöga elpriser. Nästan tvåsiffrig inflation. Största höjningen av styrräntan på 30 år. Hotande stagflation och recession. Vi bad Livsmedelsföretagens chefekonom Carl Eckerdal förklara vad som händer i ekonomin och vad som väntar livsmedelsproducenter och konsumenter i vinter.

Carl, du släppte ditt senaste konjunkturbrev den 8 september. Vad har hänt sedan dess?

– Enormt mycket. I konjunkturbrevet för Q2 2022 konstaterade jag att de svenska livsmedelsproducenterna har haft två kvartal i rad med rekordstora kostnadsökningar och den snabbaste lönsamhetsminskningen vi någonsin har uppmätt. Företagen fyllde i enkäten i juli månad och sedan dess har det mesta blivit värre. Putin har stängt av gasen till Europa, Ringhals 4 har tagits ur drift och energipriserna skenar. Det finns nu prognoser som tyder på att en kilowattimme i södra Sverige i vinter kan kosta uppemot 10 kronor. Det går knappt att ta in.

”Elkrisen hotar stora delar av Sveriges livsmedelsproduktion”

Elpriserna skenar alltså. Hur utvecklas företagens övriga kostnader?

– I stort sett så fortsätter kostnadsökningarna även på råvaror, transporter och emballage. Enstaka råvaror har gått ner något i pris under sommaren, men då ska man komma ihåg att det är från rekordhöga nivåer. Vi är fortfarande väldigt långtifrån de prisnivåer som gällde innan pandemin. De allra flesta kostnader, inklusive elen, fortsätter som sagt uppåt. I nuläget finns det inga tecken på att företagens samlade kostnader kommer sjunka den närmaste tiden.

Riksbanken höjer styrräntan med 1 procentenhet till 1,75 procent. Vad innebär det?

– Kortfattat innebär det att hushållen kommer ha ännu mindre pengar att röra sig med. Som konsekvens kommer man dra ner på dyrare premiumprodukter som ju till stor del är det många av våra medlemmar producerar. Dessutom kommer hushållen skära ner på besök på bagerier och konditorier. Höjningen är nödvändig ur ett inflationsperspektiv men det kommer göra det ännu svårare för svenska livsmedelsproducenter.

Hur ser det ut för livsmedelsproducenterna inför vintern? Finns det några positiva tecken?

– Jag önskar jag kunde säga att det ljusnar men det gör det inte. Många producenter har bundna avtal för bland annat el och råvaror som löper ut vid årsskiftet. Det innebär att företagen inom kort kommer drabbas av ännu större kostnadsökningar än vi har sett hitintills. Så tyvärr måste jag konstatera att för en stor del av den svenska livsmedelsindustrin kommer det bli mycket värre innan det blir bättre.

Vad händer med inflationen och matpriserna?

– Inflationstakten enligt KPIF var i augusti 9,0 procent och det senaste året har livsmedelspriserna ökat med drygt 14 procent. Vi har inte sett den här sortens inflation i Sverige sedan tidigt 80-tal. Givet att producenternas kostnader fortsätter öka så kommer matpriserna behöva öka ännu mer framöver. Kostnadskrisen är långtifrån över. Tvärtom riskerar den att förvärras. Jag hoppas att dagligvaruhandeln gör allt den kan för att tillgodose producenternas fortsatta behov av ökade leveranspriser.

Så maten lär inte bli billigare alltså?

– Nej, inte med de här förutsättningarna. Tyvärr får vi höra från våra medlemsföretag att enskilda aktörer inom dagligvaruhandeln nu säger att tiden för ökade leveranspriser är över. Då ska man veta att av våra medlemsföretag så anger bara drygt hälften att de fått gehör från dagligvaruhandeln för snabbare prisjusteringar än vanligt. Hälften av våra medlemmar har alltså inte fått igenom ökade leveranspriser i den utsträckning de behöver. I den här extremt svåra situationen måste alla led inom livsmedelskedjan ta ansvar.

När kommer nästa konjunkturbrev?

– Jag siktar på att släppa det i början av november, så håll utkik här på hemsidan eller i vårt nyhetsbrev.