Effektivisera företagets energianvändning

Rekordhöga elpriser och hotande elransonering. Som företagare med stor elförbrukning kan läget kännas hopplöst. Men det finns saker du kan göra för att effektivisera och minimera företagets energianvändning.

I dessa tider kan betydelsen av effektiv energianvändning inte nog betonas. Livsmedelsföretagen har arbetat med energifrågan kontinuerligt genom åren och under nuvarande energikris har vi löpande kontakter med politiker och myndigheter. Bland annat genomförde vi veckan innan valet en nationell annonskampanj för att uppmärksamma landets politiker på det svåra läget för våra medlemsföretag.

Webbutbildning för energieffektivisering

Som livsmedelsproducent finns det både ekonomiska och hållbarhetsmässiga skäl att göra allt man kan för att använda energi, särskilt el, på ett så effektivt sätt som möjligt. Sedan tidigare har Livsmedelsföretagen och Energimyndigheten tagit fram en webbutbildning för energieffektivisering inom livsmedelsproduktion. Kursen har fokus på bageri och bryggeri men är tillämplig för flera typer av mindre företag.

För de allra minsta företagen finns ReLivs, beställargruppen för resurseffektiv livsmedelshantering. Relivs uppdrag är att driva utvecklingen för att minska energianvändningen och vänder sig till alla som har som huvudsaklig affär att sälja livsmedel, tillhandahålla lokaler för livsmedelshantering eller tillagning av livsmedel. Här hittar du Relivs rapporter och projekt.

Kompensation för de höga elkostnaderna

Svenska Kraftnät har också fått i uppdrag av regeringen att föreslå hur man ska använda de ofantliga summor som företag och hushåll betalat in i form av avgifter från överbelastning. Avgiftsintäkterna ska nu finansiera nödåtgärder för konsumenter och företag som drabbats av elkrisen, en form av återbäring alltså. Exakt hur dessa åtgärder kommer att utformas är slutligen upp till Svenska Kraftnät och regeringen, men att det kommer ske någon form av kompensation för de höga elkostnaderna står klart. Livsmedelsföretagen välkomnar detta som en kortsiktig åtgärd för att hjälpa de hårdast drabbade företagen. Samtidigt är det dock av yttersta vikt att alla företag genomför åtgärder för att effektivisera sin energianvändning.

Håll dig uppdaterad om energiläget

Energimyndigheten erbjuder prenumeration om läget på elmarknaden.

Du hittar även aktuell information på Svenska Kraftnäts hemsida, inklusive specifika uppdateringar kring energiläget och prognoser.

Kontakt och mer information

Sara Sundquist

Näringspolitisk expert
Skicka e-post till Sara
08-762 65 46, 070-996 90 44

Patrik Strömer

Näringspolitisk expert