Efter EU-valet: så arbetar vi i Bryssel

95% av all livsmedelsrelaterad lagstiftning kommer från EU, och därför är Livsmedelsföretagen på plats i Bryssel för att bevaka och informera i viktiga frågor för våra medlemmar. Vår EU-expert Nicklas Amelin rapporterar om hur han arbetar för att skapa goda relationer till de svenska parlamentsledamöterna, varav 16 st är nya på jobbet.

Europaparlamentet.

Nicklas Amelin:

Valet till Europaparlamentet i maj resulterade i en rekordhög andel nyinvalda ledamöter. Av de 20 svenska ledamöterna är hela 16 st nyinvalda. Det är också rekordmånga svenska ledamöter i miljöutskottet, där livsmedelsfrågorna oftast hanteras, samt många svenskar på nyckelpositioner i parlamentet överlag.

Ett viktigt fokus i Livsmedelsföretagens EU-arbete den närmaste tiden är att bygga nya nätverk med de nya ledamöterna och deras personal. Den 11 september anordnade vi och LRF en arbetsmiddag i Bryssel där sex ledamöter från fem partier deltog, vilket gav ett bra startskott i arbetet. 23 och 24 september anordnade Svenskt Näringsliv i Bryssel träffar med alla ledamöternas assistenter, och Livsmedelsföretagen deltog tillsammans med 14 andra branschorganisationer.

De här inledande mötena har gett Livsmedelsföretagen goda möjligheter att presentera branschen, våra EU-prioriteringar och inte minst hur beroende vi är av bra beslut i Bryssel. Det gäller både inom livsmedelslagstiftning och andra områden som är viktiga för branschen, t ex inre marknad, forskning och innovation, handel och hållbarhet. Livsmedelsföretagen fortsätter givetvis att hålla löpande kontakt med svenskarna i Europaparlamentet framöver under hela mandatperioden. Vi ser till att de är informerade om vår syn på aktuella EU-frågor som berör livsmedelsbranschen och erbjuder oss att bidra med underlag som de kan ha nytta av i sitt arbete i parlamentet.

Nicklas Amelin

EU-expert
Skicka e-post till Nicklas
+46-8-762 65 18, +46-70-329 60 80