EU:s Farm to Fork-strategi och lärdomar från coronakrisen

I slutet av mars skulle EU-kommissionen presentera livsmedelsstrategin Farm to Fork men på grund av coronakrisen sköts lanseringen upp. Nu ser det ut som att strategin läggs fram redan nästa vecka, och med en del kontroversiella förslag. Vår EU-expert Nicklas Amelin rapporterar om den senaste utvecklingen i Bryssel.

Som tidigare rapporterats så skulle EU-kommissionen i slutet av mars ha presenterat ett förslag till bred livsmedelsstrategi för EU under namnet Farm to Fork, men detta har skjutits upp pga den pågående coronakrisen. Det har funnits olika bud om när strategin kommer att läggas fram men det ser nu allt mer ut som att både Farm to Fork och en nära sammankopplad strategi för biologisk mångfald kommer att presenteras redan nästa vecka, den 20 maj, efter att kommissionens vice ordförande Timmermans har drivit på hårt för att inte ytterligare skjuta på det hela. Det kommer inte att handla om några skarpa lagstiftningsförslag i det här skedet, men strategierna i sig och den debatt som sedan sker i ministerrådet och Europaparlamentet kommer att staka ut riktningen för de lagförslag som sedan följer.

Ökade ambitioner och kontroversiella förslag

Det är tydligt att strategin kommer att innebära en ökad ambition att hantera frågor om mat och hälsa gemensamt på EU-nivå, även om folkhälsopolitik är och förblir ett nationellt ansvar. Ett inslag som har vållat het debatt i Bryssel redan innan man vet ifall det kommer finnas med i kommissionens strategier till slut, är att införa EU-gemensamma maxvärden för salt, socker och mättat fett i vissa processade livsmedel. Det är ännu oklart vilka livsmedelsgrupper detta i så fall skulle omfatta.

En annan kontroversiell del gäller om man ska införa ett mål om minskad användning av kemiska bekämpningsmedel med 50 % till 2030 vilket har fått många debattörer, inte minst företrädare för jordbrukare samt flera ledamöter i Europaparlamentet, att varna för att både produktionsförmågan och lönsamheten i Europas livsmedelsproduktion skulle sättas på spel om man fortsätter förbjuda bekämpningsmedel innan det finns bra alternativ.

Livsmedels­företagen kräver mer tid för debatt

Om Farm to Fork alltså läggs fram på onsdag, i ett skede då coronakrisen fortfarande pågår, innebär det förstås utmaningar för det fortsatta arbetet med strategin både för livsmedelsbranschen och EU:s beslutsfattare. Livsmedelsföretagen har påpekat att man i så fall behöver låta debatten pågå under en längre tid än annars, med tanke på att branschen fortfarande har fullt upp med att hantera krisen och därmed inte har samma möjligheter att delta i diskussionen – samtidigt som det är helt nödvändigt att få med synpunkter och inspel från alla som berörs innan det fattas några beslut om den fortsatta inriktningen på EU:s livsmedelspolitik.

– För livsmedelsbranschen blir det också viktigt att se till att rätt slutsatser dras av coronakrisen inför de fortsatta diskussionerna om Farm to Fork. Bland annat behöver vi motverka de tendenser till protektionism som nu gör sig påminda och som annars riskerar bli en problematisk efterbörd av krisen, säger Livsmedelsföretagens EU-expert Nicklas Amelin.

Coronakrisen som argument mot processade livsmedel

En annan problematisk tendens är att covid-19 används som argument mot industritillverkade och processade livsmedel, samt för att påvisa svagheter i nuvarande system för livsmedelsförsörjning.

– Här finns det ju gott om argument för raka motsatsen. Hade vi inte haft ett väloljat maskineri för att tillverka och distribuera livsmedel i alla former och i såväl korta som långa leverantörskedjor, så hade den pågående krisen sannolikt varit betydligt mer kännbar ute i butikshyllor och skafferier. Frågan är väl snarare hur man kan se till att fördelarna i dagens livsmedelssystem – och som kanske har tagits lite väl för givna – inte ska gå förlorade i ambitionen att styra både produktion och konsumtion av livsmedel i en mer hållbar riktning, säger Nicklas Amelin.

Redo att arbeta med Farm to Fork

Den europeiska branschorganisationen FoodDrinkEurope gick i förra veckan ut med ett uttalande om Farm to fork-strategin och lärdomar från coronakrisen där man bl a nämner att värna småföretag i livsmedelsbranschen, slå vakt om EU:s inre marknad och internationell handel, samt behovet av stöd till innovation.

Livsmedelsföretagen håller sig uppdaterade om utvecklingen och är beredd att sätta igång arbetet med Farm to Fork så snart den finns på plats. Vi återkommer med mer information och vill förstås gärna få in synpunkter från våra medlemmar inför den fortsatta dialogen med svenska beslutsfattare i Bryssel.

Nicklas Amelin

EU-expert
Skicka e-post till Nicklas
+46-8-762 65 18, +46-70-329 60 80