EU:s nya reglering av glycidylestrar börjar gälla den 19 mars

Industrin är väl förberedd på den nya regleringen och har sedan länge åtagit sig att komma ner på nivåer under de kommande gränsvärdena. Vad gäller MCPD-estrar finns det ännu inget färdigt förslag om gränsvärden.    

Nu har kommissionen fattat beslut om regleringen av glycidylestrar som börjar gälla den 19 mars.

Här hittar du den aktuella förordningen 2018/290 på svenska.

Tillverkarna av oljor och fetter har dock sedan länge åtagit sig att komma ner i de nivåer som nu blir lagreglerade gränsvärden. Därför bör regleringen inte innebära några svårigheter för industrin. Regleringen har också en övergångstid på sex månader, vilket innebär att produkter som kommit ut på marknaden före den 19 mars får fortsätta att säljas till och med den 19 september, även om de skulle innehålla högre halter.

Inget färdigt förslag om MCPD-estrar

När det gäller den andra kategorin estrar som kallas MCPD, finns det ännu inget förslag om gränsvärden eftersom riskvärderingen från den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA inte blev klar förrän i januari i år. Här hittar du mer information om det aktuella läget.

Har du frågor om EU-lagstiftning gällande livsmedel? Hör gärna av dig till våra experter Nicklas Amelin och Marie Rydén.