Följ FN:s toppmöte om hållbara livsmedelssystem online

Idag arrangerar FN ett toppmöte om hållbara livsmedelssystem, Food Systems Summit 2021 (FSS). Syftet är att ta ett helhetsgrepp om de globala livsmedelssystemen. Livsmedelsföretagen deltar i mötet, och för den som är intresserad går det att följa mötet online.

FN:s högkvarter i New York

Idag, den 23 september 2021, arrangerar FN ett toppmöte om hållbara livsmedelssystem, Food Systems Summit 2021 (FSS). Det är FN:s generalsekreterare António Guterres som har tagit initiativ till mötet, och syftet är att förändra våra livsmedelssystem till att bli mer hållbara i alla tre dimensioner av hållbarhet.

Livsmedelsföretagen deltar i mötet idag och vi deltog också på förmötet i juni. Även vår europeiska branschorganisation FoodDrinkEurope har varit aktiva i arbetet på många vis. Läs gärna vice VD Dirk Jacobs reflektioner om mötet och hur EU har möjlighet att bidra. 

Det finns även bra information på den svenska regeringens sida om toppmötet.

Följ mötet online

Toppmötet går att följa online via den här länken, och via samma länk kommer det också gå att se mötet i efterhand.

Uppförandekod och hållbarhetsmanifest

FN:s Food Summit knyter väl an till EU-kommissionens nya frivilliga uppförandekod för hållbarhet i livsmedelskedjan.  FoodDrinkEurope och Livsmedelsföretagen har båda spelat en aktiv roll i kodens framtagande.

Uppförandekoden är en del av EU:s livsmedelsstrategi ”Farm to Fork” och riktar sig främst till leden i livsmedelskedjan som ligger mellan primärproducenter och konsumenter, dvs förädlingsindustrin, dagligvaruhandeln och restaurang/storkök.

Även Livsmedelsföretagens hållbarhetsmanifest länkar på ett bra vis in i de olika temaområdena i Food Summit. Detta är ett kvitto på att den svenska livsmedelsindustrin ligger långt framme i dessa frågor.

Allmän information och bakgrund om FSS

Hitta mer information om Food Systems Summit på FN:s hemsida Food Systems Summit | United Nations eller via regeringens hemsida.

Information om de nationella färdvägarna finner ni via Member State Dialogue Convenors and Pathways – Food Systems Summit Dialogues.

Sara Sundquist

Näringspolitisk expert
Skicka e-post till Sara
08-762 65 46, 070-996 90 44