Förhandlingschefen informerar: Anmälan öppen till vårens arbetsgivarträffar

Nu kan du anmäla dig till vårens fysiska arbetsgivarträffar som äger rum 20-23 maj i Stockholm, Helsingborg, Luleå, Göteborg och Örebro. Huvudtemat för träffarna är inhyrning av personal från bemanningsföretag. 27 maj anordnar vi även en digital uppföljningsträff tillsammans med Almega kompetensföretagen.

Huvudtemat för vårens träffar är inhyrning av personal från bemanningsföretag. Bland annat har vi fokus på förhandlingsskyldigheten och de nya reglerna om skyldighet att erbjuda anställning eller viss ersättning efter viss uppnådd placeringstid hos kundföretaget. I anslutning till träffen inbjuds också till mingel med kaffe och goda tillbehör. Träffarna sker enligt följande:

  • Stockholm den 20 maj
  • Helsingborg den 21 maj
  • Luleå den 23 maj
  • Göteborg den 23 maj
  • Örebro den 23 maj

Ytterligare information och anmälningsformulär hittar du i vår kalender.

Digital uppföljningsträff 27 maj

Utöver ovanstående ordinarie arbetsgivarträffar inbjuder vi till en digital uppföljningsträff måndagen den 27 maj kl. 13.30-15.00. Till den digitala träffen har vi bjudit in arbetsrättsjurister från Almega kompetensföretagen, som är arbetsgivarorganisation för bemanningsföretag.

Kollegorna på Almega kommer bland annat att berätta om bemanningsavtalet som de tecknat med de fackliga motparterna. Bemanningsavtalet har stor betydelse för Livsmedelsföretagens medlemsföretag när man hyr in bemanningspersonal. Det blir också en frågestund relaterad till anlitande av bemanningsföretag.

Mer information och anmälningsformulär hittar du i vår kalender.

Kostnadsfritt för medlemmar i Livsmedels­företagen

Deltagandet vid arbetsgivarträffarna är kostnadsfritt för anställda vid Livsmedelsföretagens medlemsföretag. Lämplig målgrupp är HR-personal och/eller företagsledning som arbetar med dessa frågeställningar. Varmt välkommen med din anmälan.

Henrik van Rijswijk, förhandlingschef