Förhandlingschefen informerar: Lönerevision 2022

Tidpunkten för lönerevision 2022 närmar sig. Företag med kollektivavtal med Livs, HRF och Handels ska genomföra lönerevision senast 1 april 2022. Samma datum gäller för företag med kollektivavtal med Unionen och Sveriges Ingenjörer, om inget annat avtalats lokalt. Du hittar mer information i cirkuläret ”Lönerevision 2022”.

Henrik van Rijswijk, förhandlingschef Livsmedelsföretagen

Henrik van Rijswijk:

Vi närmar oss tidpunkten för lönerevision år 2022. Enligt det kollektivavtal som träffades i november 2020 med Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) ska företagen genomföra lönerevision per den 1 april 2022. Detsamma gäller enligt kollektivavtalen med Hotell- och Restaurangfacket (HRF) och Handelsanställdas förbund (Handels).

Även enligt avtalen med tjänstemannaförbunden Unionen och Sveriges Ingenjörer ska lönerevision göras per den 1 april 2022, dock inte om de lokala parterna enats om en annan revisionstidpunkt.

Enligt lönebildningsavtalet med Ledarna ska lön för medlem i Ledarna fastställas minst en gång per år. Tidpunkten för det kan variera mellan olika medarbetare vid företaget.

Ta noga del av informationen i cirkuläret ”Lönerevision 2022” innan lönerevisionsförhandlingarna inleds vid företaget. Kontakta Livsmedelsföretagens rådgivning vid frågor eller oklarheter.

Har du frågor om lönerevisionen?

Som medlem i Livsmedelsföretagen kan du få hjälp av vår arbetsgivarservice.

Du når oss måndag-fredag kl 09.00–16.30 (lunchstängt 12.00–13.00) på tel: 08-762 65 50.

Det går också alltid bra att mejla oss på radgivning@li.se.

Henrik van Rijswijk

Förhandlingschef
Skicka e-post till Henrik
08-762 65 40, 076-822 65 40