Från den 1 april – ingen anmälan av covidsmitta till Arbetsmiljöverket

Från den första april ändras klassificeringen av covid-19 i smittskyddslagen och den anges därefter inte som en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom. Här hittar du mer information om vad detta innebär för dig som arbetsgivare.

Du som arbetsgivare behöver därför inte anmäla till Arbetsmiljöverket enligt 3 kap. 3a § i arbetsmiljölagen om en medarbetare utsatts för smitta av eller insjuknat i covid-19. Observera att dokumentationskrav enligt 11 § i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smitta fortsatt gäller för samtliga yrken och branscher.

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert