Förhandlingschefen informerar: Glöm inte uppdatera kontaktuppgifter

Det händer tyvärr alltför ofta att representanter för våra medlemsföretag berättar att de inte känner till all information som Livsmedelsföretagen erbjuder via e-post. Exempelvis våra medlemscirkulär, ArbetsgivarNytt och nyhetsbrev. Vår förhandlingschef Henrik van Rijswijk berättar här om hur du enklast håller dig och kollegorna uppdaterade.

Henrik van Rijswijk, förhandlingschef på Livsmedelsföretagen

Att våra medlemsföretag inte nås av av vår information beror oftast på att korrekta eller uppdaterade kontaktuppgifter på företagens representanter inte har meddelats oss på Livsmedelsföretagen. Personer inom HR och ledning slutar, nya tillkommer och uppdatering av medlemsuppgifterna till oss på Livsmedelsföretagen glöms kanske helt enkelt bort.

Jag skulle därför vilja påminna Dig som läser denna information att se över vilka kollegor på företaget som ska anmälas till oss som informationsmottagare. All vår information är självfallet kostnadsfri och ingår i medlemskapet. Sänd gärna ett e-postmeddelande till vår medlemsansvarige Magnus Hultman på e-post medlem@li.se med uppdaterade kontaktuppgifter till de relevanta kollegor som inte får vår information. (Vill du inte göra några uppdateringar behöver du inte höra av dig om det).

Här nedan kan du läsa mer om våra huvudsakliga informationskanaler för dig som är medlem i Livsmedelsföretagen.

Medlemscirkulär

Våra medlemscirkulär innehåller viktig information om nyheter inom lag- och avtalsfrågor samt rörande våra kollektivavtal, exempelvis gällande lönerevision. Lämpliga mottagare för cirkulären är exempelvis all HR-personal inklusive lönehandläggare vid företagen liksom företagsledningen.

Arbetsgivarnytt

ArbetsgivarNytt är vårt specifika nyhetsbrev inom arbetsrättsområdet. Det utkommer normalt en gång i månaden och skickas till samma personer som är anmälda som mottagare av våra medlemscirkulär. ArbetsgivarNytt innehåller bland annat redogörelser för nya rättsfall vid Arbetsdomstolen samt vad som är på gång inom lagstiftningsområdet i Sverige och EU.

Nyhetsbrev

Livsmedelsföretagens veckovisa nyhetsbrev innehåller en mängd olika nyheter från livsmedelsbranschen. Det läses gärna av alla kategorier anställda inom branschen och behandlar brett både arbetsrättsliga frågor som näringspolitiska spörsmål och mycket annat. Får du inte vårat nyhetsbrev går det bra att skriva upp sig här.

Vi har också ibland särskild information till exempelvis arbetsmiljöansvariga och kommunikatörer vid medlemsföretagen. Kontakta gärna Magnus Hultman för att lämna kontaktuppgifter till företagets kontaktpersoner inom dessa områden.

Arbetsrättsrådgivning

Vår arbetsrättsrådgivning når ni varje vardag kl. 09.00-12.00 och 13.00-16.30 på telefon 08-762 65 50 eller e-post radgivning@li.se.

Henrik van Rijswijk
förhandlingschef

Henrik van Rijswijk

Förhandlingschef
Skicka e-post till Henrik
08-762 65 40, 076-822 65 40

Magnus Hultman

VD-assistent och medlemsansvarig
Skicka e-post till Magnus
072-501 53 78, 08-762 65 75