”Helt oacceptabelt att offentliga bolag inte går med på hyresreduktion”

För att hjälpa krisande småföretag som riskerar konkurs tar staten halva kostnaden för hyressänkningar på upp till 50 procent av den totala hyran. Men trots detta går många hyresvärdar, däribland flera offentligt ägda fastighetsbolag, inte med på att sänka hyran. Ett av de drabbade företagen är Chokladfabriken som ägs och drivs av Ellinor och Martin Isaksson.

Chokladfabrikens butik på Södermalm, Stockholm

Den 25 mars presenterade regeringen ett stödpaket riktad mot företagen som drabbats av coronakrisen. En av åtgärderna är att fastighetsägare får möjlighet att sänka hyran genom att staten tar halva kostnaden för hyressänkningar på upp till 50 procent av den totala hyran. Sedan åtgärden lanserades har allt fler av Livsmedelsföretagens medlemmar hört av sig och berättat att åtgärden är verkningslös. Deras fastighetsägare vägrar helt enkelt sänka hyran.

Företag: Offentliga värdar sämre på hyresrabatter (SvD)

En av medlemmarna vi har pratat med är Chokladfabriken som Ellinor och Martin Isaksson har drivit sedan 1997. De är baserade i Stockholm men sedan ett antal år tillbaka kan man tack vare webbhandel njuta av deras högkvalitativa praliner, kolor och bakverk över hela landet. Liksom många andra bagerier och konditorier har Chokladfabriken drabbats hårt av den rådande krisen. Vi ringde upp Martin i bilen på väg till en av dagens leveranser.

− Över en natt tappade vi 60–70 procent av vår totala omsättning. Vi har aldrig varit i närheten av något liknande. Nu har vi varit tvungna att säga upp eller korttidspermittera merparten av vår personal men det räcker inte för att vi ska klara oss. Vi behöver hjälp för att täcka alla våra fasta kostnader, säger Martin.

Ellinor och Martin Isaksson, Chokladfabriken

Då hyreskostnader utgör Chokladfabrikens största kostnad näst efter personalkostnader är Martin Isaksson positiv till regeringens stödåtgärd. Men precis som många andra företag ser han stora brister i hur stödet fungerar, eller snarare inte fungerar, i verkligheten. Chokladfabriken hyr sex lokaler varav hyresvärdarna varit behjälpliga med hyresreduktion för tre av lokalerna.

− Våra olika hyresvärdars inställning till att samarbeta med oss är väldigt antingen eller. Tre av våra hyresvärdar har varit fantastiska och verkligen funnits där för oss medan övriga tre är helt ovilliga att hjälpa till.  De säger att de inte kan riskera sin egen likviditet. De vill helt enkelt inte vara med och dela risken. Jag fattar att de inte har det lätt nu heller, men de måste förstå att om de inte ställer upp för oss har de snart inga hyresgäster kvar, säger Martin Isaksson.

Bland de hyresvärdar som valt att inte hjälpa Chokladfabriken med hyresreduktion återfinns offentligt ägda fastighetsägare. De hyresvärdar som ställt upp för företaget har samtliga varit privatägda. Att offentligt ägda hyresvärdar är mest ovilliga att dela risken med sina hyresgäster bekräftas av många av medlemsföretagen som Livsmedelsföretagen varit i kontakt med.

Upprorsstämning i Företagarsverige: Regeringen struntar i oss

− Att våra gemensamt ägda bolag inte vill utnyttja det statliga stödet för hyresreducering är helt oacceptabelt. De om någon borde hörsamma regeringens uppmaning till att samarbeta med företagen för att hitta lösningar. De bör föregå med gott exempel och utnyttja varje möjlighet som finns för att hjälpa till. Om de inte sänker hyrorna nu kommer de inom kort stå där med tomma lokaler och inga hyresintäkter alls, och jag tror att alla förstår att det är det absolut sämsta alternativet, säger Björn Hellman, vd på Livsmedelsföretagen.

Till dess att de slutliga detaljerna i regeringens stödpaket är på plats genom en förordning uppmanar Livsmedelsföretagen samtliga hyresgäster och hyresvärdar att agera utifrån förslaget och hitta konstruktiva lösningar. Enligt regeringens förslag ska det vara möjligt att använda paketet retroaktivt från och med den 1 april.

UPPDATERING: Den 16 april tog regeringen officiellt beslut om rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher.

− Det här är den värsta krisen vi någonsin har upplevt. Vill vi ha kvar en levande stadsbild med caféer, restauranger och butiker måste vi hjälpas åt. Alla kommer behöva offra något. Detta är något vi kan ta oss igenom, men då måste vi göra det tillsammans, avslutar Martin Isaksson, ägare av Chokladfabriken.

För mer information

Axel Granath, sakkunnig Livsmedelsföretagen, 08-762 65 63, axel.granath@li.se