Henrik Samuelson invald i styrelsen för FoodDrinkEurope

Henrik Samuelson är chef för Paulig i Skandinavien och Centraleuropa samt styrelseledamot i Livsmedelsföretagen. Nyligen blev han även invald i styrelsen för branschorganisationen FoodDrinkEurope, där Sverige redan har flera representanter på ledande positioner.

Henrik Samuelson, Paulig, Livsmedelsföretagen och nu även FoodDrinkEurope

Sedan tidigare sitter såväl Livsmedelsföretagens EU-expert Nicklas Amelin som vår näringspolitiske chef Tove Larsson på topposter inom den europeiska branschorganisationen FoodDrinkEurope (FDE). Häromdagen blev det Henrik Samuelsons tur att göra dem sällskap. Vi hörde av oss till Henrik för att få reda på lite mer om hans tankar kring det nya uppdraget.

Vad innebär ditt styrelseuppdrag i FDE?

– Att jag representerar våra nordiska branschorganisationer och därmed alla våra medlemsföretag på Europanivå. Det är ett jättespännande uppdrag där vi är med och påverkar och driver branschfrågor på EU-nivå i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för vår industri.

Vilka frågor ser du som mest angelägna för FDE just nu?

– En av de allra viktigaste frågorna är hur vi gör strategin kring Farm to Fork, EU:s strategi för att skapa hållbara livsmedelssystem, praktiskt användbar. Strategin innehåller ju många delar, bland annat en mängd nya lagförslag, och den stora frågan är hur vi kan påverka så detta blir så bra som möjligt för oss i branschen. Andra frågor som är viktiga att driva just nu är hur vi kan utforma en gemensam, relevant hållbarhetsmärkning samt förslaget från EU-kommissionen att utforma gränsvärden för akrylamid, något som skulle kunna ha stor påverkan för många av våra medlemsföretag.

Vilka insikter tar du med dig in i FDE från Paulig och från Livsmedelsföretagen?

– Från Paulig, erfarenheten från att vi har verksamheter i så många europeiska länder. Det ger en förståelse för internationella affärer och hur det ibland skiljer sig åt från land till land. Från Livsmedelsföretagen, att vi är en röst för en hel industri och därmed kan ge en bred bild av vilka frågor och behov som är aktuella här i Norden. Sen ser jag fram emot att jobba närmare Livsmedelsföretagens experter och använda deras kunskaper i uppdraget.