Inbjudan: LIA utskottsmöte 17 januari 2023

Välkommen till LIA utskottsmöte den 17 januari – nu ska vi ses live! Vi har det stora nöjet att bjuda in till ett möte hos oss på Livsmedelsföretagen om LIA (Livsmedelsbranschens Informationssystem om Arbetsmiljö). På mötet har du som medlemsföretag möjlighet att diskutera förslag på hur LIA kan förbättras samt ställa frågor och få praktisk information. Anmäl dig senast den 10 januari.

Livsmedelsföretagen har återkommande utskottsmöten som syftar till att låta dig som företagare i livsmedelsbranschen komma med synpunkter, frågor och förbättringsförslag avseende Livsmedelsbranschens Informationssystem om Arbetsmiljö (LIA). Mötet är öppet för alla Livsmedelsföretagens medlemsföretag och liksom tidigare har vi även besök ifrån AFA Försäkring – Louise Godeau, Kundrelation och Branschansvarig IA, samt Ulla Forsman, Utvecklingsstöd IA.

Tid: tisdag den 17 januari kl. 10.00 – 14.00

Plats: Livsmedelsföretagen, Storgatan 19, Stockholm

Anmälan: görs senast 10 januari via vår kalender.

Vad är IA och LIA?

IA är en förkortning för ”Informationssystem om Arbetsmiljö”, ett webbaserat informationssystem för att rapportera, följa upp och åtgärda händelser på arbetsplatsen. Systemet är främst utvecklat för att hantera avvikelser inom arbetsmiljö men kan även användas inom områdena kvalité, miljö, egendom, säkerhet samt för att fånga upp förbättringsförslag.

LIA är en anpassning av IA-systemet, som riktar sig till livsmedelsbranschen. Här kan du se en kort film om hur Spendrups arbetar med LIA.

Systemet är kostnadsfritt och utvecklat av AFA Försäkring tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Har du frågor om LIA eller arbetsmiljö?

Vid frågor om LIA eller andra arbetsmiljöfrågor, är du som medlem alltid välkommen att kontakta Livsmedelsföretagens arbetsmiljöexpert Heléne Eklöf.

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert