Inbjudan: LIA utskottsmöte tisdag den 19 september 2023 

Välkommen till LIA utskottsmöte den 19 september som hålls i Stockholm. Vi bjuder in våra medlemsföretag till ett möte om LIA (Livsmedelsbranschens Informationssystem om Arbetsmiljö). På mötet ges möjlighet att diskutera förslag på förbättringar av LIA, samt att få praktisk information och ställa frågor. Anmäl dig senast måndag den 11 september. 

Livsmedelsföretagen har återkommande utskottsmöten som syftar till att låta dig som företagare i livsmedelsbranschen komma med synpunkter, frågor och förbättringsförslag avseende LIA. Mötet är öppet för alla Livsmedelsföretagens medlemsföretag och liksom förra gången har vi även med oss Filippa Restadh, Kundansvarig IA-systemet, AFA Försäkring. 

Tid: tisdag den 19 september 2023 kl. 10.00 – 14.00 (inklusive lunch) 

Plats: Stockholm – vilken lokal meddelas senare 

Anmälan: görs senast 11 september via vår kalender

Vad är IA och LIA? 

IA är en förkortning för ”Informationssystem om Arbetsmiljö”, ett webbaserat informationssystem för att rapportera, följa upp och åtgärda händelser på arbetsplatsen. Systemet är främst utvecklat för att hantera avvikelser inom arbetsmiljö men kan även användas inom områdena kvalité, miljö, egendom, säkerhet samt för att fånga upp förbättringsförslag. 

LIA är en anpassning av IA-systemet, som riktar sig till livsmedelsbranschen. Läs mer om LIA och se en kort film om hur Spendrups arbetar med LIA. 

Har du frågor om LIA eller arbetsmiljö? 

Vid frågor om LIA eller andra arbetsmiljöfrågor, är du som medlem alltid välkommen att kontakta Livsmedelsföretagens arbetsmiljöexpert Heléne Eklöf. 

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert