Källbergs om vattentillgången vid kris: ”Utan dricksvatten stannar produktionen”

På uppmaning av Livsmedelsföretagen lyfte medlemsföretaget Källbergs frågan om tillgången på dricksvatten med kommunen. Kommunens svar? ”Kommunen är bara skyldig att leverera vatten för hushållsändamål”, det vill säga i ett krisläge kan företaget stå helt utan vatten.

Från Mariestads-Tidningen:

”I förra veckan förhörde Källbergs kvalitetschef Sofia Eriksson sig om VA-avdelningens beredskap att försörja livsmedelsföretagen med vatten om en kris- och bristsituation skulle uppstå.

VA-avdelningens enhetschef Eva-Lena Beiron svarar i ett mejl att ”Det är jättebra att ni ställer frågan och blir medvetna om (…) vilka konsekvenser det kan få för er så att ni eventuellt kan rusta er för det.”

Kommunen är bara skyldig att leverera vatten för hushållsändamål, förklarar enhetschefen, och fortsätter att industrier med stor vattenförbrukning ”kan inte utan vidare påräkna att huvudmannen (läs: kommunen) kan klara sådana behov om inte detta särskilt avtalats.

[…]

”– Jag är inte speciellt förvånad. Den svenska krisberedskapen har varit nedmonterad under många år, men nu lyfter vi frågan om dricksvattentillgången med kommunen, som vi har ett mycket bra samarbete med, säger Fredrik Johansson.”

Läs hela artikeln i Mariestads-Tidningen

Kontakta kommunen om vattenförsörjning

Dricksvatten är både ett livsmedel och en insatsvara inom livsmedelsindustrin. Om du inte har egen brunn är vattnet ett kommunalt ansvar. Som livsmedelsproducent bör du kontakta kommunen och fråga hur det ser ut med dricksvattenförsörjningen. Patrik Strömer, krisberedskapsansvarig på Livsmedelsföretagen, förklarar vad som gäller.