Kurser i september: Arbetsrätt och arbetsmiljö

I september arrangerar vi tre kurser i arbetsrätt (Umeå, Stockholm och Halmstad) och två arbetsmiljökurser (Stockholm och Halmstad). Kurserna är endagskurser och leds av Livsmedelsföretagens erfarna experter. Anmäl dig idag!

Kurs i Arbetsrätt

Kursen syftar till att ge kunskap inom de viktigaste delarna av arbetsrätten belyst utifrån den arbetsrättsliga lagstiftningen. Kursens upplägg bygger på både teoretiska genomgångar och praktiska övningar. Belysande exempel ges ur Arbetsdomstolens praxis. Frågor och deltagande från kursdeltagarna uppmuntras.

SAM, OSA och MTO – Bra grunder för arbetsmiljön

Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete tillsammans med en etablerad säkerhetskultur är grunden till en sund och säker arbetsmiljö. Kursen vänder sig till chefer, arbetsledare och arbetsgivarföreträdare som arbetar med arbetsmiljöfrågor. Den här kursen är för dig som vill fräscha upp dina arbetsmiljökunskaper och även för dig som saknar förkunskaper. Innehållet i kursen är grundläggande.

 

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert

Linnéa Eriksson

Arbetsrättsjurist och förhandlare