Lars Appelqvist vald till vice ordförande för FoodDrinkEurope

Den 17 juni blev Livsmedelsföretagens ordförande Lars Appelqvist av en enhällig styrelse vald till vice ordförande för den europeiska branschorganisationen FoodDrinkEurope.

Lars Appelqvist, vice ordförande i FoodDrinkEurope

FoodDrinkEurope företräder europeiska livsmedelsproducenter på EU-nivå. Organisationen består av 74 medlemmar varav 25 är nationella branschorganisationer, som Livsmedelsföretagen. Resterande är antingen specialistbranschorganisationer, inom till exempel kaffe, mejeri, bryggerier, kött och växtbaserade livsmedel, eller den europeiska livsmedelsindustrins största företag vilka kan bli självständiga medlemmar.

Den 17 juni valdes Lars Appelqvist, ordförande i Livsmedelsföretagen och VD för Löfbergs, till vice ordförande i FoodDrinkEurope. Detta redan under sitt första år i föreningens styrelse, där han blev invald tidigare i våras.

– Det känns hedrande och roligt att få det här förtroendet från övriga styrelsen. Det är också ett gott betyg till den svenska livsmedelsindustrin och vårt anseende i övriga Europa. Vi gör mycket rätt, både hos Livsmedelsföretagen och ute på företagen, säger Lars Appelqvist.

Som vice ordförande kommer Lars Appelqvist att, tillsammans med FoodDrinkEuropes ordförande Marco Settembri, representera den europeiska livsmedelsindustrin vid högnivåmöten. Inför tillträdet som vice ordförande deltog Lars exempelvis i början av juni i ett möte mellan FoodDrinkEurope och EU-kommisionens hälso- och livsmedelskommissionär Stella Kyriakides.

Sedan 2018 är Livsmedelsföretagens EU-expert Nicklas Amelin ordförande i FoodDrinkEuropes ”Food and Consumer Policy Committee”, som ansvarar för frågor om bl a livsmedelslagstiftning, nutrition och hälsa, livsmedelssäkerhet, vetenskapliga råd och livsmedelsbedrägerier. Kommittén kommer även att ansvara för branschens arbete med EU-kommissionens livsmedelsstrategi ”Farm to Fork” som kommer att bli styrande för arbetet med livsmedelsfrågor inom EU under den kommande femårsperioden.

– Livsmedelsföretagen har under de senaste åren jobbat systematiskt för att bygga upp och stärka vårt proaktiva arbete med EU-lagstiftning och livsmedelspolicy. En långsiktig prioritering har varit att flytta fram våra positioner inom FoodDrinkEurope och där är vi numera en av de mest aktivt engagerade nationella branschmedlemmarna. Att Lars har valts in i FoodDrinkEuropes styrelse och dessutom har utsetts till vice ordförande är därför väldigt roligt. Det innebär ytterligare möjligheter till effektivt påverkansarbete och en ännu större synlighet för den svenska livsmedelsindustrin i Bryssel, säger Nicklas Amelin, EU-expert på Livsmedelsföretagen.

Nicklas Amelin

EU-expert
Skicka e-post till Nicklas
+46-8-762 65 18, +46-70-329 60 80