Lättade regler för hushållskarantän

Torsdagen den 20 januari meddelade myndigheterna att den som har tre doser vaccin eller haft covid-19 de senaste tre månaderna inte längre omfattas av reglerna för hushållskarantän. Patrik Strömer, krisberedskapsansvarig på Livsmedelsföretagen, förklarar.

Patrik Strömer:

Den som har tre doser vaccin eller haft covid-19 de senaste tre månaderna omfattas inte längre av reglerna för hushållskarantän. Detta gäller alltså generellt för personer som inte kan arbeta hemifrån utan måste vara på plats. Vid symtom eller konstaterad smitta är det framöver fem dagar hemmavid som gäller och två dygn fritt från feber. Du hittar mer information på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Övriga som är undantagna från de generella karantänsreglerna är vissa funktioner inom samhället, exempelvis produktion av el, värme och dricksvatten. Dock ej livsmedelsproduktion, vilket gör att frågan om vad begreppet ”samhällsviktig” egentligen innebär fortfarande är obesvarad.

– Dagens besked från myndigheterna innebär i praktiken att en stor del av befolkningen nu är undantagen från karantänsreglerna, och det välkomnar vi. Förhoppningsvis kommer det leda till att våra medlemsföretag inom kort ser en lägre sjukfrånvaro och ett mindre ansträngt produktionsläge. Vi tycker givetvis att livsmedelsindustrin borde stå med på listan över nyckelfunktioner men den diskussionen återkommer vi till i ett senare skede, säger Patrik Strömer, krisberedskapsansvarig på Livsmedelsföretagen.

Fortsatt hemarbete för den som kan jobba hemma gäller. Och den som tagit antigentest med positivt besked ska betrakta sig som infekterad, stanna hemma i minst fem dagar och vara feberfri i 48 timmar. Ett negativt självtest är osäkert och utesluter inte covid-19.

Utvecklingen de senaste veckorna har visat att smittspridningen varit stor, men att påverkan på sjukvården inte haft samma utveckling. Analysen från myndigheterna är alltså att restriktionerna var ett större hot mot samhällets funktion än smittspridningen. Fortsatt gäller sedvanliga rutiner som att hålla avstånd, tvätta händer, undvika folksamlingar och liknande.

Patrik Strömer

Näringspolitisk expert