Livs sprider felaktig lönestatistik

I sin medlemstidning Mål & Medel (nr 4/2019) anger vår fackliga motpart Livs felaktigt att lönerna i snitt bara höjts med 1,6 procent. Enligt den partsgemensamma lönestatistiken är den korrekta siffran 3,4 procent, dvs en bra bit över löneökningen på två procent som fack och arbetsgivare kommit överens om.

UPPDATERING 5 APRIL 2019: Livs har i ett pressmeddelande bemött vårt svar. Som svar på detta har vi nu bjudit in Livs förbundsordförande och andre ordförande att tillsammans med oss gå igenom den gemensamma lönestatistiken.

Ur den årliga partsgemensamma lönestatistiken – dvs statistiken som både fack och arbetsgivare utgår ifrån – framgår att under 2018 har de kollektivanslutna medarbetarna fått en genomsnittlig löneökning på 3,4 procent. Statistiken är framräknad utifrån identiska individer och identiska arbetsplatser och avseende tid och prestationslön, ett standardmått som förkortas TP. Med andra ord, för en arbetare som har varit anställd under hela avtalsperioden och inte har bytt arbetsplats eller arbetsuppgifter var löneökningen långt högre än de centralt förhandlade två procenten.

– Jag vill verkligen tro att det här är ett misstag från Livs sida och inte ett sätt att med hjälp av förvanskad statistik försöka positionera sig inför kommande avtalsförhandlingar. Hur man än vänder och vrider på den gemensamma statistiken så ser man att den genomsnittliga löneökningen är långt över både vad Livs anger och vad vi kommit överens om. Vi vill ha en god relation med Livs och drar därför ett streck över detta. Nu ser vi fram emot en ärlig och konstruktiv avtalsrörelse som utgår från korrekt fakta, säger Henrik van Rijswijk, förhandlingschef på Livsmedelsföretagen.

Om man tittar på motsvarande statistik för tvåårsperioden 2018 jämfört med 2016 så uppgick den genomsnittliga löneökningen till 6,3 procent, dvs betydligt mer än de dryga fyra procent för perioden som avtalet krävt (2 procents löneökning per år). Livsmedelsföretagens totala lönekostnadsökning (TP) under 2018 jämfört med 2017 var 2,4 procent (inkluderande strukturella förändringar bland företagen, t ex förändringar i antalet anställda, arbetsuppgifter, produktionsenheter, mm).

För mer information

Henrik van Rijswijk, förhandlingschef Livsmedelsföretagen, 08-762 65 40, henrik.van.rijswijk@li.se

Carl Eckerdal, chefekonom Livsmedelsföretagen, 08-762 61 96, carl.eckerdal@li.se

Vill du ha fler nyheter om livsmedel och livsmedelsindustrin? Prenumerera på Livsmedelsföretagens nyhetsbrev!

Henrik van Rijswijk

Förhandlingschef
Skicka e-post till Henrik
08-762 65 40, 076-822 65 40

Carl Eckerdal

Chefekonom
Skicka e-post till Carl
08-762 61 96, 070-497 11 98