Livsmedelsföretagen hälsar nya ministrar välkomna till Sveriges godaste industri

Det blev ingen livsmedelsminister den här gången. Men i statsminister Ulf Kristerssons första regering finns det flera nya ministrar och ministerposter med ansvar för politikområden av stor vikt för svensk livsmedelsproduktion. Högt upp på önskelistan står en uppdaterad livsmedelsstrategi, en nationell strategi för kompetensförsörjning, ett robust och pålitligt elsystem och rejäla satsningar på export, forskning och innovation. 

De senaste årens geopolitiska oro och ständiga kriser har visat på betydelsen av en konkurrens- och motståndskraftig livsmedelsindustri. Bransch- och arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen – som företräder 800 svenska livsmedelsproducenter – har sedan ett antal år förespråkat tillsättningen av en livsmedelsminister med övergripande ansvar för livsmedelsproduktion och försörjningsförmåga. Statsminister Ulf Kristersson valde istället att fördela de viktigaste frågorna för livsmedelsbranschen på flera olika ministerposter.

– Den nya regeringen tillträder i en tid när svensk livsmedelsproduktion är hotad och utmanad på ett sätt som vi aldrig har varit med om tidigare. Men det finns samtidigt en enorm potential för vår industri att växa och utvecklas till att bli en mall för den globala produktionen av livsmedel. Med stöd av en lyhörd och handlingskraftig regering kommer Sveriges livsmedelsproducenter se till att stärka försörjningsförmågan och fortsätta erbjuda konsumenterna mat och dryck i världsklass. Vi kommer att bjuda in samtliga ministrar och riksdagsledamöter till besök på våra medlemsföretag så att de får möjlighet att lära sig mer om Sveriges godaste industri, säger Björn Hellman, vd på Livsmedelsföretagen.

Enkät: Så tycker partierna i viktiga livsmedelsfrågor

Här är några av de viktigaste ministrarna för den svenska livsmedelsindustrin:

Ebba Busch (KD), energi- och näringsminister. En ministerpost av största vikt i en tid när hela branschen upplever rekordstora kostnadsökningar på bland annat el och drivmedel. Hoten om bortkoppling av el, ett nationellt elnät i förfall och bristen på planerbar el i framförallt södra Sverige skapar stor oro bland livsmedelsproducenterna. Utöver energifrågan måste näringsministern underlätta för företagande, minska på företagens regelbörda och öka den svenska konkurrenskraften.

Mats Persson (L), utbildningsminister. De svenska livsmedelsproducenternas mest ihållande utmaning är kompetensbristen. Det är alldeles för svårt att få tag i utbildad personal idag och det är hög tid att Sverige får en nationell kompetensförsörjningsstrategi. Om ministern ska ha ett motto för de kommande fyra åren borde det vara ”anpassa utbildningssystemet till näringslivets behov”.

Romina Pourmokhtari (L), klimat- och miljöminister. En central ministerpost för att påskynda och underlätta för livsmedelskedjans pågående omställning till mer hållbar produktion i alla led. Att ministerposten hamnar på Näringsdepartementet är positivt ur flera aspekter, inte minst för att det blir en tydlig koppling mellan energi och klimat.  

Peter Kullgren (KD), landsbygdsminister. Sannolikt den minister som kommer ha tätast kontakt med den svenska livsmedelsproduktionen. En ministerpost som kräver att man tar ansvar för hela livsmedelskedjan från jord till bord och förstår att försörjningsgrad och försörjningsförmåga är två helt olika saker.  Och viktigast av allt: livsmedelsstrategin från 2017 måste uppdateras till att handla om hur vi kan kris- och framtidssäkra svensk livsmedelsproduktion.

Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar. En nyskapad ministerpost där det förhoppningsvis kommer finnas goda möjligheter att tydliggöra livsmedelsbranschens samhällsviktiga roll.

Jessika Roswall (M), EU-minister. 95 procent av all livsmedelslagstiftning kommer ifrån EU. Den 1 januari 2023 tar Sverige över ordförandeskapet i EU vilket ger oss möjlighet att i hög grad påverka agendan och lyfta centrala svenska frågor som utökad frihandel och förbättringar av den inre marknaden. Vågar man till och med hoppas på att regeringen tar ställning för att upphäva EU:s orimliga, orättvisa och folkhälsofientliga snusförbud?

Johan Forssell (M), bistånds- och utrikeshandelsminister. Det finns en enorm outnyttjad potential för svensk livsmedelsexport. Irland, ett av våra främsta konkurrentländer, har 50 utsända livsmedelsfrämjare. Sverige har fem. Det är ett sorgligt underbetyg för en så framstående livsmedelsnation som Sverige.

Jakob Forssmed (KD), socialminister. Ansvarar för folkhälsofrågor. Eventuella åtgärder inom folkhälsoområdet måste utgå från vetenskaplig evidens och aktuell statistik, och därför bör ministern omgående ta initiativ till nationella undersökningar.

– Behovet av att stärka livsmedelssektorns konkurrens- och motståndsförmåga har aldrig varit större. När livsmedelsstrategin antogs 2017 låg fokus på hur och vad man skulle producera. De senaste årens kriser och osäkerhet har gjort det tydligt att vi nu måste fokusera på att säkra vår förmåga att överhuvudtaget kunna producera livsmedel. Producenterna behöver veta att grundförutsättningar som el, vatten, drivmedel och konstgödsel finns att tillgå även om det värsta skulle hända, säger Jimmy Sandell, kommunikations- och näringspolitisk chef på Livsmedelsföretagen.

För mer information

Jimmy Sandell

Kommunikations- och näringspolitisk chef
Skicka e-post till Jimmy
08-762 65 02, 073-355 06 07