Livsmedelsföretagen i Almedalen 2022

Efter två års pandemiuppehåll är politikerveckan i Almedalen tillbaka. Livsmedelsföretagen är på plats med två egna seminarier och ett mingel för våra medlemsföretag den 5 juli. Bland de medverkande återfinns statssekreterare Oskar Magnusson, ordförandena för MUF, CUF och Grön Ungdom, riksdagsledamöter från C, S och M samt Ingrid Petersson, utredningsledare för Sveriges livsmedelsberedskap.

Livsmedelsföretagens seminarier äger rum den 5 juli i Sankt Clemens kyrkoruin.

Almedalen 2022 blir speciellt av flera skäl. Dels är det valår, vilket gör evenemanget extra aktuellt. Dels står Sverige och världen inför ett antal svåra kriser varav flera har en direkt koppling till livsmedelsproduktion. Med anledning av detta anordnar Livsmedelsföretagen två seminarier som båda har framtidens livsmedelsförsörjning som övergripande tema:

 • 5 juli kl 13-14: Statsminister? Nej tack, jag ska bli livsmedelsminister
 • 5 juli kl 15-16: Så skapar vi en konkurrens- och motståndskraftig svensk livsmedelsproduktion

– Vi lever i en alltmer orolig och osäker omvärld. Tillgången på livsmedel kommer vara en avgörande fråga under överskådlig framtid, och att förse landets befolkning med mat och dryck måste vara högst upp på den politiska agendan. Nu vill vi dra vårt strå till stacken genom att låta dagens och framtidens politiker möta ledande företrädare för livsmedelsbranschen i nyfikna, framåtblickande samtal om hur vi kan skapa en konkurrens- och motståndskraftig svensk livsmedelsproduktion, säger Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen.

Alla seminarier i Almedalen är kostnadsfria och öppna för allmänheten. Här nedan hittar du mer information om Livsmedelsföretagens två seminarier den 5 juli.

Statsminister? Nej tack, jag ska bli livsmedels­minister

Livsmedelsindustrin är Sveriges tredje största industri, med potential att bli en mall för den globala produktionen av livsmedel. Hur vill partiernas ungdomsförbund – nästa generation statsråd – utveckla livsmedelsindustrin? Och vad tycker de är bäst för industrin – mer eller mindre politik? Ett nyfiket samtal om de politiska förutsättningarna för Sveriges viktigaste framtidsbransch.

Tid

5 juli kl 13.00-14.00

Plats

S:t Klemensgatan 6, Sankt Clemens kyrkoruin

Beskrivning

Svenska livsmedelsproducenter ger jobb till 55 000 personer och exporterar för över 60 miljarder kr. Men alla som jobbar inom industrin är överens – industrins potential är mycket större, såväl nationellt som globalt. Livsmedelsindustrin har även en nyckelroll i den svenska krisberedskapen, något som blivit alltmer uppenbart i och med coronapandemin och Rysslands invasion av Ukraina.

Vi vet hur dagens politiker tänker kring livsmedelsindustrin. Men vad vill nästa generation beslutsfattare och makthavare? Har de en annan syn på hur den svenska livsmedelsproduktionen kan och bör framtidssäkras? Vad vill de göra för att förlösa industrins potential? Hur ser de på för industrin centrala frågor som folkhälsa, exportfrämjande, punktskatter, hållbarhet, målkonflikter mellan miljö och klimat, bristande energiförsörjning och krångliga tillståndsprocesser? Tänker de som dagens politiker eller är de lika innovativa och kreativa som den svenska livsmedelsindustrin?

Medverkande

 • Réka Tolnai, Förbundsordförande, Centerpartiets Ungdomsförbund
 • Aida Badeli, Språkrör, Grön Ungdom
 • Matilda Ekeblad, Förbundsordförande, Moderata Ungdomsförbundet
 • Henrik Samuelsson, VD, Santa Maria och Risenta
 • Martina Flemström, VD, Mondelez Sverige
 • Elin Ingves Pyk, VD, Sevan
 • Moderator: Daniel Emilson, press- och mediechef, Livsmedelsföretagen

Länk till Almedalsveckans officiella program

Så skapar vi en konkurrens- och motståndskraftig svensk livsmedelsproduktion

I en alltmer orolig och oförutsägbar värld blir livsmedelsproduktion en ödesfråga. Vad krävs för att livsmedelsbranschen ska klara av akuta kriser utan stöd? Hur kan den bli så robust att den kan föda befolkningen även i krig? Och vad måste till för att förverkliga branschens enorma potential? Ett framåtblickande högnivåsamtal som vi anordnar tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund.

Tid

5 juli kl 15.00-16.00

Plats

S:t Klemensgatan 6, Sankt Clemens kyrkoruin

Beskrivning

Många av Sveriges lantbrukare och livsmedelsproducenter kämpar idag med extrema kostnadsökningar och minimala ekonomiska marginaler. För varje livsmedelsföretag som går under försvagas landets försörjningsförmåga, motståndskraft och välfärd. Sverige är ett av få länder i EU som sedan EU-inträdet 1995 har minskat sin produktion av livsmedel. Samtidigt vet vi att framtidstron före kostnadskrisen och krigsutbrottet i Ukraina ökade bland många svenska lantbrukare och livsmedelsproducenter. Den optimismen måste vi hitta tillbaka till.

Sverige har unika möjligheter att skapa en stark och framgångsrik livsmedelssektor som både kan producera framtidens mat och bidra till att stärka den svenska försörjningsförmågan. Den svenska livsmedelsbranschen är dessutom världsledande när det gäller hållbarhet, djurvälfärd, säkerhet och kvalitet. Med klok politik och rätt förutsättningar kan branschen bli en mall för resten av världens livsmedelsproduktion.

Medverkande

 • Daniel Bäckström, Riksdagsledamot, Centerpartiet
 • Isak From, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna
 • Alexandra Anstrell, Riksdagsledamot, Moderaterna
 • Magnus Oscarsson, Kristdemokraterna
 • Ingrid Petersson, Generaldirektör, Formas
 • Sofie Eliasson Morsink, Ordförande, Livsmedelsföretagen
 • Kai Gyllström, Managing director, Arla Sverige
 • Björn Hellman, VD, Livsmedelsföretagen
 • Palle Borgström, Förbundsordförande, Lantbrukarnas Riksförbund
 • Anna Karin Hatt, VD, Lantbrukarnas Riksförbund
 • Oskar Magnusson, Statssekreterare, Näringsdepartementet
 • Moderator: Jörgen Huitfeldt, chefredaktör, Kvartal

Länk till Almedalsveckans officiella program

Livsmedelsmingel för våra medlemsföretag

Direkt efter seminariet ”Så skapar vi en konkurrens- och motståndskraftig svensk livsmedelsproduktion” blir det fortsatta samtal och mingel för våra medlemsföretag och särskilt inbjudna gäster.

Tid: 5 juli kl 16.00

Plats: S:t Klemensgatan 6, Sankt Clemens kyrkoruin

 

Jimmy Sandell

Kommunikations- och näringspolitisk chef
Skicka e-post till Jimmy
08-762 65 02, 073-355 06 07