Livsmedelsföretagen i Almedalen 2023: Matprisdebatt och livsmedelsberedskap

Eftermiddagen den 29 juni arrangerar Livsmedelsföretagen två öppna seminarier. I det första analyserar vi vårens förvirrade matprisdebatt och i det andra reder vi ut vad som krävs för att Sverige ska få en robust livsmedelsberedskap. Efter seminarierna bjuder vi in medlemsföretag och branschkollegor till Almedalens trevligaste mingel.

Sommartorkan 2018. Coronapandemin. Rysslands invasion av Ukraina. De största kostnadsökningarna i modern tid. Kriserna har avlöst varandra de senaste åren med svåra konsekvenser för svensk livsmedelsproduktion. Behovet av en konkurrens- och motståndskraftig livsmedelssektor – som kan producera och leverera mat även om det värsta skulle hända – är större än någonsin. Samtidigt svartmålar ledande politiker och opinionsbildare stora delar av livsmedelsbranschen med anklagelser om ”greedflation” och uppmanar konsumenter att ”jaga lågpris”, dvs att välja den billigare importerade maten.

Hur går detta ihop, eller gör det ens det? På våra två seminarier i Almedalen kommer vi tillsammans med kloka och insatta experter samtala kring två av de viktigaste och mest brännande frågorna för den svenska livsmedelssektorn just nu:

 • 29 juni kl. 13.30-14.30: Debatten om matpriserna – varför blev den så förvirrad och osaklig?
 • 29 juni kl. 15.00-16.00: Vad ska vi äta om det blir kris eller krig?

Alla seminarier i Almedalen är kostnadsfria och öppna för allmänheten. Efter det andra seminariet anordnar vi ett mingel för våra medlemsföretag och särskilt inbjudna branschkollegor.

Här nedan hittar du mer information om våra seminarier och efterföljande branschmingel.

Debatten om matpriserna – varför blev den så förvirrad och osaklig?

De politiska utspelen och den mediala debatten kring de ökande matpriserna har präglats av populism, faktaresistens och jakt på syndabockar i stället för att handla om hur det kan bli enklare och billigare att producera livsmedel. Varför blev det så här och hur kan vi få en mer konstruktiv debatt framåt?

Tid: 29 juni kl. 13.30-14.30

Plats: Tranhusgatan 6, S:t Clemens ruin, ”S:t Clemens ruin”

Arrangör: Livsmedelsföretagen

Beskrivning av seminariet

Sedan 2021 har den svenska livsmedelskedjan drabbats av den mest extrema kostnadskrisen i modern tid, driven av externa faktorer utanför branschens kontroll. Trots upprepade varningar från branschen var det länge tyst från politiskt håll. När matpriserna började öka tydligt sommaren 2022 blev det annat ljud i skällan. Ledande politiker och opinionsbildare krävde prisregleringar och priskommissioner, kallade upp dagligvaruhandeln på samtal och uppmanade till lågprisjakt och ”press” på producentledet. I stället för att lyssna på företagens förslag på åtgärder och ta åt sig fakta spred politikerna felaktigheter och misstänkliggjorde stora delar av branschen. Reaktionerna på Lena Anderssons SvD-krönika ”Hungrar barnen är det föräldrarnas fel” gjorde om möjligt debatten ännu mer förvirrad. Men varför blev debatten så skev? Hur resonerar politikerna när de gör sina utspel? Och hur kan vi få mer konstruktiva och faktabaserade diskussioner i framtiden?

Medverkande

 • Tove Lifvendahl, Politisk chefredaktör, SvD
 • Stefan Stern, Senior Advisor till bl a Nordstjernan och Wallenberg Foundations AB, tidigare statssekreterare och bitr. partisekreterare (S)
 • Jörgen Huitfeldt, Chefredaktör, Kvartal
 • Carl Eckerdal, Chefekonom, Livsmedelsföretagen
 • Karin Brynell, Vd, Svensk Dagligvaruhandel
 • Moderator: Daniel Emilson, Press- och mediechef, Livsmedelsföretagen

Länk till intresseanmälan

Länk till seminariet i Almedalens officiella program

Vad ska vi äta om det blir kris eller krig?

Världen tycks bli alltmer osäker och oförutsägbar. En global pandemi. Rysslands invasion av Ukraina. Extremväder. Exceptionella kostnadsökningar och inflation. Vi befinner oss i ett nytt läge där tillgången till mat och dryck har blivit en brännande fråga. Hur kan vi säkra en robust svensk livsmedelsförsörjning som kan föda befolkningen även i tid av kris och krig?

Tid: 29 juni kl. 15.00-16.00

Plats: Tranhusgatan 6, S:t Clemens ruin, ”S:t Clemens ruin”

Arrangör: Livsmedelsföretagen, LRF, Svensk Dagligvaruhandel

Beskrivning av seminariet

Beredskap handlar inte bara om militärt försvar, utan också om att kunna tillgodose människors basala behov av mat och värme i en kris- eller krigssituation. Vad krävs för att hela livsmedelskedjan ska kunna växa sig så starka att de kan klara av akuta kriser? Hur ska omställningen till hållbar livsmedelsproduktion gå till och vem ska betala? Och vad måste till för att förverkliga livsmedelsbranschens potential? Kom och lyssna på när lantbrukare, livsmedelsindustrin och dagligvaruhandeln diskuterar med politiker och opinionsbildare om hur vi bygger upp en smart och robust svensk livsmedelsberedskap.

Medverkande

 • Mikael Larsson, Riksdagsledamot, Centerpartiet
 • Mikael Oscarsson, Riksdagsledamot, Kristdemokraterna
 • Alexandra Anstrell, Riksdagsledamot, Moderaterna
 • Patrik Oksanen, Senior Fellow Frivärld och ledamot Kungl. Krigsvetenskapsakademien och Kungl. Örlogsmannasällskapet
 • Matilda Molander, Ledarskribent, Dagens Industri
 • Stig-Björn Ljunggren, Politisk chefredaktör, Sydöstran
 • Sofie Eliasson Morsink, Ordförande, Livsmedelsföretagen
 • Karin Brynell, Vd, Svensk Dagligvaruhandel
 • Palle Borgström, Förbundsordförande, LRF
 • Anna Karin Hatt, Vd och koncernchef, LRF
 • Moderator: Maria Wetterstrand, Vd, Miltton Europe i Bryssel

Länk till intresseanmälan inklusive anmälan till efterföljande mingel (OBS! Föranmälan till mingel är obligatorisk)

Länk till seminariet i Almedalens officiella program

Livsmedelsmingel för våra medlemsföretag

Bild från Livsmedelsföretagens fullsatta mingel i Visby år 2022

Efter det sista seminariet blir det fortsatta samtal och mingel för våra medlemsföretag och särskilt inbjudna gäster. Minglet är inte öppet för allmänheten och föranmälan är obligatorisk. För att garantera en plats på minglet anmäler du dig i förväg och stannar kvar efter seminariet ”Vad ska vi äta om det blir kris eller krig?”

Tid: 29 juni kl. 16:00-19:00

Plats: Tranhusgatan 6, S:t Clemens ruin, ”S:t Clemens ruin”

Länk till anmälan

Föranmälan är obligatorisk.