Livsmedelsrelaterade motioner från Riksdagen

En gång om året får riksdagsledamöterna lämna motioner, förslag, om alla frågor som riksdagen beslutar om. Vår näringspolitiska expert Patrik Strömer har gått igenom samtliga 3317 motioner och lyft ut de som handlar om livsmedel och/eller berör livsmedelsindustrin.

Patrik Strömer:

Riksdagens allmänna motionsperiod är avslutad. Totalt 3317 motioner lämnades in. Med två regeringspartier och ytterligare två riksdagspartier i budgetsamverkan, blir utrymmet något mindre för enskilda riksdagsledamöter att driva en egen linje.

De fyra oppositionspartiernas partimotioner om utgiftsområde 23 är de som är mest principiella och genomarbetad:

Motion 2019/20:2638 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2019/20:2693 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2019/20:2760 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2019/20:3331 av Louise Meijer m.fl. (M)
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Centerpartiet har skrivit tre tyngre motioner som sticker ut lite från mönstret:

Motion 2019/20:3260 av Kristina Yngwe m.fl. (C)
Hållbara gröna näringar

Motion 2019/20:3264 av Kristina Yngwe m.fl. (C)
Ledarskap för klimat och grön omställning

Motion 2019/20:3267 av Kristina Yngwe m.fl. (C)
Vatten, va och fiske

Därutöver finns en diger lista med livsmedelsrelaterade motioner om allt från ålfiske och GMO till skolmat och krav på ursprungsmärkning på restauranger. Liksom tidigare år är det många som motionerat om gårdsförsäljning, inte sällan just i den egna valkretsen. Mer enhetlig livsmedelskontroll och särskilda insatser mot livsmedelsfusk efterlyses också på flera håll.

Hela listan finns här, med reservationer för att det totala antalet motioner i skrivande stund är preliminärt. Motioner om jakt, lantbruk och fiske är utelämnade, medan en del som ligger under handel och servering finns med.

Patrik Strömer

Näringspolitisk expert