Livsmedelsverket bjuder in till användning av kampanjen Byt inte liv – och ber om input

Livsmedelsverket planerar att de närmaste åren annonsera kring Nyckelhålet i digitala kanaler. I arbetet utgår myndigheten ifrån kommunikationskonceptet ”Byt inte liv” vilket riktar sig till konsumenter i tre olika livssituationer: första egna hushållet (18-25 år), familjebildningen (25-45 år) och hälsoförändringen (45-55 år).

Här har Livsmedelsföretagen har tidigare skrivit om kommunikationskonceptet Byt inte liv.

För att få största möjliga effekt av konceptet erbjuder Livsmedelsverket livsmedelsbranschens företag att använda sig av det. Detta för att Livsmedelsverket och företagen ska kunna samordna och stärka varandras kommunikation kring Nyckelhålet.

För att Livsmedelsverket ska veta vad branschens företag behöver för att kunna kommunicera Nyckelhålet och använda konceptet, behöver de nu input!:Utifrån nedanstående frågor.

 

  • Vill och kan de använda de enheter som tagits fram (i digital annonsering, på webbplatser, i butiks-tv osv.)?
  • Vilket ytterligare material, mallar eller stöd behöver de för att kunna använda Byt inte liv, t.ex. för synliggörande i butik?
  • Behöver de textmaterial, t.ex. för inläggstexter i sociala medier och på webbplatser?

Här hittar du kommunikationskonceptet Byt inte liv, samt de annonsenheter somanvänder i marknadsföringen,

Nedan finner du också länkar direkt till några av de annonser som just nu riktas till småbarnsfamiljer i sociala medier

 

Vill du lämna input? Hör av dig till Sara.johansson@slv.se.

Elisabet Rytter

Forsknings- och nutritionsansvarig

Marie Rydén

Näringspolitisk expert