Lokalproducerat hetaste trenden 2020 enligt svenska livsmedelsföretag

För livsmedelsindustrin avslutades 2019 i dur med ett fjärde kvartal präglat av stark försäljningstillväxt, enligt Livsmedelsföretagens konjunkturbrev. På helåret ökade livsmedelsexporten med 10 procent och uppgick till 59 miljarder. För 2020 tror livsmedelsproducenterna att de viktigaste konsumenttrenderna blir lokalproducerat följt av hälsosamma alternativ och klimatavtryck.

Livsmedelsföretagens konjunkturbrev för Q4 2019 visar att den positiva tillväxten under årets andra och tredje kvartal fortsatte in i det fjärde, uttryckt i index 70, där index 50 är skillnaden mellan avmattning och tillväxt.

Här kan du ladda ner Konjunkturbrevet i sin helhet

− Fjärde kvartalet är för det stora flertalet svenska livsmedelsproducenter årets viktigaste och därför var det glädjande att det också bjöd på årets starkaste tillväxt. Svensk livsmedelsindustri har annars ofta motvind på hemmamarknaden. För närvarande förefaller dock svenskproducerat hålla jämna steg med eller till och med växa något snabbare än importerade alternativ. Den goda försäljningen är särskilt välkommen i ett skede när svenska livsmedelsföretag utkämpar ett trefrontskrig mot allt intensivare konkurrens från våra grannländer, sjunkande produktivitet och snabbt ökande arbetskraftskostnader, säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen.

Sverige exporterar livsmedel för 59 miljarder

Även exporten av svenska livsmedel ökade Q4 2019, och enligt Livsmedelsföretagens siffror slutade exportindex på 57. För helåret 2019 summerar Statistiska centralbyrån (SCB) en värdeökning för livsmedelsexporten på tydliga 10 procent, exkluderat exporten av färsk fisk (i huvudsak re-export från Norge). Sammanlagt uppgick därmed värdet av svensk livsmedelsexport till knappt 59 miljarder kronor under året.

− Vårt mål är att senast 2025 ska den svenska livsmedelsexporten uppgå till 100 miljarder kr. För att det ska bli verklighet måste tillväxttakten ligga på runt 11 procent per år och nu är vi nästan där. För bara några år sedan exporterade Sverige livsmedel för runt 50 miljarder kr, så att vi nu börjar närma oss 60 miljarder är oerhört positivt. Den svenska hemmamarknaden är väldigt tuff och för många företag blir exporten en möjlighet att lyfta lönsamheten. Det är därför vi på Livsmedelsföretagen arbetar så intensivt med att få fler företag att ta steget ut på världsmarknaden, säger Carl Eckerdal.

Lokalproducerat hetaste trenden, hållbarhet allt viktigare

Sedan 2014 har Livsmedelsföretagen frågat medlemsföretagen vilka konsumenttrender som påverkar företagens verksamhetsvillkor allra mest. Den viktigaste trenden från de senaste tre åren är fortsatt ohotad, nämligen lokalproducerat. För de flesta konsumenter är lokalproducerat i praktiken detsamma som svenskproducerat.

− Det är intressant att lokalproducerat legat i topp så länge. Alltsedan det svenska EU-inträdet 1995 har svenska konsumenter ökat sina inköp av importerade alternativ, med benägen hjälp av dagligvaruhandeln. Under de senaste fyra-fem åren har dock pendeln slagit över till svenskproducerat. Man kan ju spekulera i om inte den extrema torkan 2018, med det strålkastarljus som den satte på hela den svenska livsmedelskedjan, bidragit till det starka intresset för svensk mat och dryck. Svenskarna blev helt enkelt ”torka-patrioter” och insåg vilka fantastiska värden det finns i svenska livsmedel, säger Carl Eckerdal.

På andra plats hamnar ”hälsosamma alternativ”. Den tredje hetaste trenden enligt medlemsföretagen är ”produkters klimatavtryck”. Det är också första gången detta alternativ finns med i rangordningsalternativen.

− Ingen har kunnat undgå medierapporteringen kring det klimatavtryck den globala livsmedelsproduktionen bidrar med. Konsumenternas medvetenhet har på allvar väckts i frågan och därmed också deras vilja att konsumera ansvarsfullt. Det ställer också nya krav på producenterna att redovisa hela framställningsprocessen från jord till bord. Svenska företag ligger i framkant både när det gäller hållbarhet och transparens, och det svenska sättet att producera livsmedel kommer förhoppningsvis att börja spridas till fler länder, säger Carl Eckerdal.

Ekologiskt tappar fart

Om man jämför årets undersökning med hur det såg ut 2015 har utvecklingen varit dramatisk. Den ojämförbart starkaste trenden 2015 var ekologiska alternativ. När företagen rangordnar konsumenttrenderna för 2020 hamnar ekologiskt först på plats 11.

− Att ekologiskt har tappat i styrka kan förmodligen kopplas till lyftet för det vegetariska och lokalproducerade, samt det stora och växande intresset för hållbarhet. De har tagit över som kvalitetsstämplar för många konsumenter. Det är åtminstone vad en majoritet av livsmedelsföretagen tror är orsaken till att de ekologiska alternativen kommer utvecklas svagt även under det kommande året, säger Carl Eckerdal.

Om konjunkturbrevet

Livsmedelsföretagens konjunkturbrev utkommer fyra gånger per år. Medverkande företag står för cirka 50 procent av branschens omsättning. Alla svar är viktade efter företagets omsättningsstorlek.

Carl Eckerdal

Chefekonom
Skicka e-post till Carl
08-762 61 96, 070-497 11 98