”När ett globalt företag som Nestlé bestämmer sig för att vara en del av lösningen så får det stor inverkan”

I mars tog 46-årige Jonas Holfve över som landschef för Nestlé Sverige. Jonas har stora skor att fylla; hans företrädare Magnus Nordin jobbade inom Nestlé i 40 år. Häromveckan fick vi besök av Jonas så vi passade på och ställde frågor om Nestlés utmaningar, företagets hållbarhetsarbete, hans syn på livsmedelsindustrin, med mera.

Jonas Holfve, vd för Nestlé Sverige

Grattis till jobbet som chef för Nestlé Sverige! Vad kommer du att fokusera på den första tiden?

– Tack! Efter 2,5 år som landschef för Nestlé i Finland är det roligt och inspirerande att komma tillbaka till Sverige igen. Min första prioritet blir självklart att åter lära känna den svenska organisationen och att uppdatera mig på vad som hänt i svensk handel när jag varit i Finland. Jag ser också fram emot att komma igång med svenska kundkontakter. Det var utvecklande och roligt att leda Nestlé i Finland och det ska bli fantastiskt roligt att ta över i Sverige.

Vilka ser du som Nestlés största utmaningar de kommande åren? Och var ser du de stora möjligheterna?

– En viktig utmaning är den allt snabbare samhällsutvecklingen och digitaliseringen. Det är viktigt att ha koll på den nya teknologin för att framtidssäkra organisationen både vad gäller verktyg och kompetens.

– Som globalt bolag har vi möjlighet att göra en skillnad för hållbarhet och miljö. Nestlé var ett av de första företagen som tog Creating Shared Value (CSV) som affärsmodell vilket innebär att alla, inte bara aktieägarna, ska tjäna på att ha med oss att göra. Från odlare i utvecklingsländerna till slutkonsumenterna. Nu börjar allt fler arbeta med detta som modell och jag tror att det är framtiden. Två lokala och konkreta exempel är vårt kafferosteri Zoégas i Helsingborg som redan idag har noll koldioxidutsläpp i produktionen och noll avfall till deponi – allt återvinns eller förbränns. Vi firar i dagarna också sju år utan olyckor på fabriken – en siffra som är svårslagen i fabrikssammanhang.

– Ett annat konkret exempel är vårt globala förpackningsinitiativ som innebär att senast 2025 ska alla våra förpackningar vara återvinningsbara eller återanvändningsbara. Vi ser nu över hur vi också kan minska plastanvändningen. Sugrören av plast som tidigare var fastklistrade på våra nutritionsförpackningar har vi nu tagit bort eftersom vi vet att de ofta slängs utan att användas.

Vad tänker du på när du hör ordet ”livsmedelsindustri”?

– För mig är livsmedelsindustrin väldigt positiv eftersom jag har jobbat inom den i 20 år. Men jag är inte säker på att allmänheten ser lika positivt på oss som bransch. Detta måste vi arbeta aktivt med för att göra industrin mer lockande för tex unga talanger. Det är en jätterolig bransch att jobba i. Vi berör alla varje dag, med starka varumärken, i stimulerande konkurrens med kompetenta kollegor.

Vilket är det vanligaste missförståndet eller myten om Nestlé som du möter?

– På grund av att vi är ett stort globalt företag, utan huvudkontor i Sverige, kan vi uppfattas som lite opersonligt och hjärtlöst vilket absolut inte är fallet. Jag är oerhört stolt över att jobba för Nestlé som arbetar så hårt för att hitta lösningar på både globala och lokala utmaningar som samhället står inför. När ett globalt företag som Nestlé bestämmer sig för att vara en del av lösningen så får det stor inverkan. Bara en sådan sak som att vi stöttar odlare i utvecklingsländerna med plantor och utbildning. Vi skänker 220 miljoner klimatresistenta kaffeträd till odlarna innan år 2020. 220 miljoner! Och odlarna behöver inte sedan sälja kaffet till oss, vi uppmanar dem att sälja till dem som betalar bäst. Vi ser ju också att unga människor ställer höga krav på ansvar, de vill jobba på företag med ambitiösa hållbarhetsprogram.

Jonas Holfve och Björn Hellman, Livsmedelsföretagens vd

Hur arbetar Nestlé med miljö- och klimatfrågor? Tycker du att livsmedelsindustrin gör tillräckligt när det gäller hållbarhet?

– Frågan börjar kännas allt mer akut och jag hoppas att mänskligheten inte reagerar och agerar för sent. Även om Nestlé har jobbat med miljö och hållbarhet i många år så har Nestlés ansträngningar inom området accelererat i takt med den ökade medvetenheten och den intensifierade dialogen och debatten. Vi har ett väldigt ambitiöst mål att vara klimatneutrala i all vår verksamhet världen över senast 2030 och jag är övertygad om att denna målsättning delas med de allra flesta av företagen som är verksamma inom den svenska livsmedelsindustrin.

En sista bonusfråga: Vilka frågor tycker du att Livsmedelsföretagen borde driva?

– Öka attraktiviteten för branschen bland unga talanger. Det är fantastiskt roligt och utvecklande att jobba med dagligvaror och fler borde få upp ögonen för hur attraktiv branschen faktiskt är. Vi ser att de flesta som börjar jobba på Nestlé trivs mycket bra och det är vanligt att våra medarbetare stannar länge.

Vill du ha fler nyheter om livsmedel och livsmedelsindustrin? Prenumerera på Livsmedelsföretagens nyhetsbrev!