”Om jag var statsminister för en dag skulle jag tillsätta en riktigt bra folkhälsominister”

Temat för årets Matdagen är folkhälsa och inledningsanförandet kommer att hållas av ”livsstilsprofessorn”, folkbildaren och författaren Mai-Lis Hellénius. Vi fick tillfälle att intervjua Mai-Lis om varför hon inriktade sig på livsstilsmedicin, vilka hälsofaktorer det pratas för lite om, vad livsmedelsindustrin kan göra för folkhälsan och mer.

Professor Mai-Lis Hellenius. Foto: Ulf Sirborn, KI

Mai-Lis Hellénius tog läkarexamen vid Karolinska institutet 1978 och blev specialist i allmänmedicin 1986. Hon disputerade 1995 vid Karolinska institutet på en avhandling om hur man med råd om motion och bra mat kan förebygga hjärtkärlsjukdom. 2006 utnämndes hon till professor i kardiovaskulär prevention med fokus på livsstil, och 2007 blev hon överläkare på Livsstilsmottagningen vid Karolinska Universitetssjukhuset.

I februari gav Mai-Lis sin avskedsföreläsning i närvaro av Prins Daniel. Men att hon formellt gått i pension betyder inte att hon slutat jobba, snarare tvärtom. Mai-Lis fortsätter som affilierad professor och verkar hålla ett högre tempo än någonsin. När hon inte är ute i media och pratar om hälsa och livsstil så skriver hon böcker och ger föreläsningar. På Matdagen den 9 maj kommer Mai-Lis att hålla inledningsanförandet med rubriken ”En helhet av delar – holistisk (folk)hälsa”.

Vi vill givetvis veta mer om den här dynamiska professorn, så vi tog vi chansen och ställde fem snabba:

1. För den oinvigde, vad innebär det att vara en professor som har ”fokus på livsstil”?

– Ja, det är en bra fråga! Mitt ämnesområde är lite ovanligt. Livsstilsmedicin skulle man kunna kalla det och i mitt fall innebär att jag arbetar som forskare, lärare och ”folkbildare” rörande rörelsens och matens betydelse för vår hälsa, främst hjärt-kärlhälsa.

2. Hur kom du in på det här spåret som läkare och forskare?

– Jag tänkte tidigt under läkarutbildningen att vi borde satsa mera på prevention av stora folksjukdomar, för kunskapen om att livsstilen var viktig fanns ju redan då.

3. Hur har synen på och debatten kring hälsa och livsstil förändrats sedan du blev läkare 1978?

– Idag är det ett enormt fokus på hälsa och livsstil och kunskapen om våra levnadsvanors betydelse har ökat markant. Jag känner mig mycket tryggare idag när jag undervisar, skriver en lärobok eller en populärvetenskaplig bok, för budskapet vilar på en avsevärt bättre vetenskaplig grund. Men, samtidigt har det blivit svårare att nå ut med evidensbaserade råd. Starka trender och tyckande får stort utrymme och vi forskare måste fundera mera över hur kunskapsspridning kan ske på ett effektivare sätt i framtiden. Debatten är stundtals riktigt otrevlig och skrämmer forskare och personal inom hälso-och sjukvården till tystnad.

4. Vilka hälsofaktorer pratas det för mycket respektive för lite om?

– Vi pratar mycket om stillasittandet, men vi har ändå inte riktigt insett hur illa det är. Samtidigt skulle jag vilja berätta om all ny forskning som visar att vi har kraftigt underskattat betydelsen av vardagsrörelse. Och, vi har långt kvar till ett hälsosamt matmönster. Det finns så mycket hälsa och omedelbart välbefinnande kvar att vinna. Det finns verkligen ingen motsättning mellan hälsosam mat och god mat.

5. Vad kan livsmedelsindustrin göra för att bidra till bättre folkhälsa?

– Livsmedelsindustrin kan göra massor. Jag skulle önska att vi blir av med ”beröringsskräcken” som finns på vissa håll och krokar arm på ett juste sätt framöver. Därför är jag väldigt glad över att vara inbjuden till Matdagen. Forskarvärlden och livsmedelsindustrin behöver varandra, kan lära av varandra och i ett litet land som Sverige skulle vi tillsammans kunna bidra avsevärt till folkhälsan och minska klyftorna som nu växer mellan olika grupper.

Bonusfråga! Om du fick vara statsminister för en dag (eller två), vad skulle du göra för att förbättra folkhälsan?

– Oj, då måste jag nog ägna dag ett åt att försöka få hela regeringen att förstå så mycket vi kan vinna på en nationell plan och satsning på mera rörelse och hälsosammare matvanor. Dag två skulle jag tillsätta en riktigt bra folkhälsominister. Jag vet en som jag skulle fråga.

Mai-Lis senaste bok om mat och hälsa, Livsviktigt-kokboken, där hon skriver om forskningen om mat och hälsa samt bjuder på över 100 recept, är nominerad i kategorin ”mat och hälsa” i den internationella tävlingen ”Gourmand Cook Book Awards”. Tävlingen, som brukar kallas kok-böckernas Oscarsgala, går av stapeln i början av juli i Macao.

Vill du ha fler nyheter om livsmedel och livsmedelsindustrin? Prenumerera på Livsmedelsföretagens nyhetsbrev!