Personalliggaren missar målet och slår hårdast mot laglydiga företagare

Den 21 januari var Livsmedelsföretagen på plats när Skatteverket släppte rapporten ”Hur påverkas restaurang- och byggbranschen av personalliggare?” Rapporten har mötts av tung kritik från forskare och bageribranschen, och Livsmedelsföretagen instämmer i denna. Systemet med personalliggare bör ändras och utredas.

I rapporten har Skatteverket undersökt hur antalet anställda, löneredovisningen och de anställdas sammansättning har förändrats sedan personalliggare infördes inom restaurang- och byggbranscherna. Mot bakgrund av bl.a. rapporten och samtal med medlemsföretag och delbranschorganisationer har Livsmedelsföretagen formulerat två rekommendationer till Skatteverket, Finansdepartementet och skatteutskottet i Riksdagen:

  • Den utökning av krav om personalliggare som trädde i kraft den 1 juni 2018, innebärande att kravet innefattar även enskilda näringsidkare, företagets ägare och dessas familj, bör slopas.
  • Genomför en oberoende utredning av systemet med personalliggare där samtliga aspekter – så som kostnader, effektivitet och praktisk påverkan på laglydiga företag – tas i beaktning.

Här kan du läsa våra rekommendationer i sin helhet.

Ett system som missar målet

Det lagstiftade kravet på att föra personalliggare innebär att företagare i ett flertal branscher, däribland bagerier och konditorier, är ålagda att föra bok över vilka som arbetar i deras verksamhet och när dessa arbetar. Kravet utökades den 1 juli 2018 till att omfatta även enskilda näringsidkare, företagsägare och dennes familjemedlemmar, inklusive barn oavsett ålder. Livsmedelsföretagen anser att systemet slår alldeles för hårt mot laglydiga företagare utan att ha tillräcklig effektivitet mot de oseriösa arbetsgivare det främst riktar sig mot.

Tung kritik från nationalekonomer och bageribranschen

Skatteverkets rapport mötte i veckan kritik från nationalekonomerna Sven-Olov Daunfeldt, Anton Gidehag och Niklas Rudholm i en debattartikel i SvD. Forskarna har tidigare undersökt hur personalliggare drabbar företag i forskningsrapporten ”Hur påverkas företagare av personalliggare?”, publicerad 2019 av Handelns Forskningsinstitut (HFI).

Personalliggaren som instrument har även kritiserats utifrån livsmedelsbranschens förutsättningar av Martin Lundell, VD på Sveriges Bagare och Konditorer:

– Det visade sig att Skatteverket inte haft kontakt med en enda företagare när de skulle utvärdera lagen om personalliggare. De kan inte heller säga något om hur lagen påverkar konkurrensförhållanden på marknaden, dvs om den gjort det svårare för företag med svart arbetskraft att konkurrera med de skötsamma företagen. Hur lagen påverkat företag var helt enkelt inte intressant, skriver Martin Lundell.

Livsmedelsföretagen fortsätter att arbeta aktivt med frågan och kommer att framföra branschens rekommendationer till alla relevanta beslutsfattare.