Positionspapper: Livsmedelsföretagen och Farm to Fork

EU:s livsmedelsstrategi Farm to Fork lades fram av EU-kommissionen i maj 2020. I samband med vårt arbete med strategin har Livsmedelsföretagen tagit fram ett positionspapper där vi klargör vår syn på strategin och kommer med konkreta förslag på hur den kan förbättras till gagn för hela livsmedelssektorn.

Hållbara livsmedelssystem är målsättningen för EU:s livsmedelsstrategi Farm to Fork som lades fram av EU-kommissionen i maj 2020. Livsmedelsföretagen välkomnar en sammanhållen policy för livsmedelsområdet och instämmer i det övergripande målet. EU:s strategi måste främja hållbarhet i alla aspekter – miljö/klimat, hälsa såväl som ekonomisk lönsamhet. Då fokus i kommissionens strategi ligger på de båda första delarna, behöver den få tydligare målsättningar vad gäller lönsamhet och konkurrenskraft för den europeiska livsmedelssektorn.

Inför det fortsatta arbetet med strategin vill Livsmedelsföretagen särskilt understryka följande styrande principer:

  • Effekterna av coronakrisen måste vara en central utgångspunkt
  • Stärk EU:s inre marknad och handel med omvärlden
  • Utred konsekvenser av olika alternativ innan nya förslag läggs fram
  • Ta hänsyn till utgångsläget och premiera föregångare
  • Utveckla den vetenskapliga grunden och stärk EFSA
  • Skapa incitament för investeringar i forskning och innovation
  • Överväg nya sätt att ge konsumenterna underlag för hållbara val
  • Använd potentialen i branschens egna engagemang och skapa genuin samverkan

Vill du veta mer? Ladda ner och läs: Farm to fork – Livsmedelsföretagens position

The position paper is now also available in English.

Farm to Fork – ett samtal med svenska Europaparlamentariker

Den 20 april arrangerar Livsmedelsföretagen och LRF ett digitalt panelsamtal om EU:s livsmedelsstrategi Farm to Fork med deltagande av bl.a. Europaparlamentarikerna Jessica Polfjärd (M) och Pär Holmgren (MP). Du hittar mer info och anmälan här.

Nicklas Amelin

EU-expert
Skicka e-post till Nicklas
+46-8-762 65 18, +46-70-329 60 80