Så fixade Zoégas kafferosteri sju år utan arbetsskador

Arbetsmiljön på fabriker är mer riskfylld än på kontor. Det inträffar fler olyckor på fabrikerna, t ex klämskador och fallolyckor. Men det finns fabriker som lyckats göra sin arbetsmiljö säkrare. Ett exempel är Zoégas kafferosteri i Helsingborg som genom målinriktat arbete haft sju år utan arbetsskador som lett till sjukfrånvaro.

Zoégas kafferosteri i Helsingborg

Som vi har skrivit om här på hemsidan har Arbetsmiljöverket och AFA Försäkring nyligen släppt varsin rapport med arbetsmiljöstatistik för 2018. Av rapporterna framgår det  att långa sjukskrivningar minskar men antalet allvarliga arbetsolyckor ligger kvar på samma nivå som de senaste fyra åren. Vårt medlemsföretag Nestlé och deras kafferosteri Zoégas visar att med målinriktade insatser går det att göra arbetsmiljön mycket säkrare.

– Det ligger mycket jobb bakom vår positiva säkerhetsstatistik. Förr tänkte nog många här att säkerheten var något som cheferna ansvarade för. Men numera tar varje enskild individ ansvar. Ser man något som kan vara en säkerhetsrisk, allt ifrån en vattenpöl på golvet eller en maskin som inte är säker, så prioriterar vi genast att lösa det, säger Anna Johansson som arbetar på Zoégas.

Fyra nycklar till framgång

I sitt säkerhetsarbete har Nestlé och Zoégas fokuserat på fyra saker:

  • Personalens säkerhetstänk och medverkan
  • Chefernas engagemang och synlighet
  • Investeringar i att göra maskinerna säkra
  • Ägarnas ambition och investeringar

Personalens säkerhetstänk och medverkan

Zoégas och Nestlé har använt olika system och processer som leder till ”rätt” beteende. Rätt beteende är engagemang, ansvarstagande och säkerhetstänk. En process är ”Caring through feedback” som innebär att alla vågar prata med alla om olika beteenden. Förr var rutinen på fabriken att man ringde chefen om något hände på fabriksgolvet, sedan väntade man på att chefen skulle lösa problemet. Nu har alla fått mer ansvar. Uppstår ett problem förväntas man agera och bidra till en lösning vilket också leder till att arbetsplatsen blir stimulerande och utvecklande.

– Om man ser en arbetskamrat, besökare, chef eller entreprenör som brister i sitt säkerhetstänk så istället för att gå därifrån och hoppas att allt ska gå bra så tar man en dialog direkt. Alltifrån att man ska hålla handen på räcket när man går i trappan till att man använder rätt säkerhetsutrustning samt att man gör riskvärderingar innan ett underhållsjobb kan utföras. Nu när detta beteende är integrerat hos alla så medför det att alla kalibrerar sitt beteende, alla tar ansvar och agerar om något uppstår som kan leda till en osäker situation. Alla bryr sig om varandra och hjälps åt, säger Annelie Barkelund, kommunikationschef på Nestlé.

Chefernas engagemang och synlighet

– Det är definitivt möjligt att ha en helt skadefri och hälsosam arbetsplats, men då måste verkligen alla hjälpa till. Hos Zoégas sitter cheferna inte på sina kontor och styr verksamheten, utan man är närvarande och tillgängliga för att coacha och supporta personalen. Man har dialoger med varje enskild medarbetare, frågar hur det går och hittar vad som motiverar varje enskild person till att ta mer ansvar och känna engagemang, berättar Annelie Barkelund.

På Zoégas deltar både chefer och personal i arbetet med att skapa en positiv arbetsmiljö där medarbetarna ska trivas och känna sig sedda och hörda. Framgångar såväl i form av delmål som positiva resultat firas. Det måste inte vara i form av pengar eller bonusar, utan fabriken firar ofta med tårta, gemensam lunch eller någon annan gemensam aktivitet vilket i sin tur ökar sammanhållningen och arbetsglädjen.

Investeringar i säkra maskiner

Zoégas har satsat mycket på så kallad ”Zero access” till maskiner. Detta innebär att maskinerna har kompletta maskinskydd som förhindrar möjligheten att sticka in händer, armar eller fingrar i maskinen vilket skulle kunna leda till olyckor. Ett annat fokusområde har varit Ergopro där fabriken jobbat med ergonomiska lösningar för att minimera lyft och arbeten i obekväma positioner.

Om man öppnade dörren när maskinen var igång fanns det en klämrisk här tidigare. Nu bryts strömmen automatiskt om dörrarna öppnas och klämrisken är eliminerad. Det kallas ett intralockat skydd.

Företagets ambition och investeringar

Zoégas och Nestlé har som mantra ”Safety first” och har många processer för att förankra detta på alla fabriker och enheter. Bland annat att alla fabriker ska jobba systematiskt med arbetsmiljö och vara certifierade inom OHSAS 18001, målstyrning från övergripande fabriksmål till individuella mål för varje medarbetare och att man jobbar med ständiga förbättringar. På ett övergripande plan arbetar Nestlé med affärsmodellen ”creating shared value” som innebär att man ska skapa ett ökat värde för alla som har med företaget att göra. Allt från odlare till slutkonsument. Säkerhetsarbetet är en viktig del i att göra arbetsplatsen säker och utvecklande för alla medarbetare.

Vill du veta mer om Nestlé/Zoégas säkerhetsarbete?

Då får du gärna kontakta Nestlés kommunikationschef Annelie Barkelund på 072-7032386.

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert