Se våra tre senaste webbinarium i efterhand

Missade du våra tre senaste digitala seminarier om coronapandemin, livsmedelstrender och exporthinder? Det gör inget, för nu kan du se dem på vår Youtube-kanal när det passar dig. Perfekt påsktittning för hela familjen!

Nu kan du se Livsmedelsföretagens tre senaste seminarier på Youtube.

Hinder & potential för svensk livsmedelsexport

Den 16 mars anordnade Livsmedelsföretagen ett digitalt seminarium om vad som krävs för att öka den svenska livsmedelsexporten. Varför är livsmedelsexporten så liten jämfört med andra branscher? Vilka hinder möter livsmedelsföretagen som vill sälja sina produkter till utlandet? Och vilka åtgärder måste till för att öka den svenska exporten?

För att besvara frågorna har Livsmedelsföretagen tagit fram rapporten ”Fem avgörande hinder för svensk livsmedelsexport”. Rapporten var utgångspunkt för ett högnivåsamtal med Cecilia Malmström, tidigare EU-kommissionär, Carl Eckerdal, chefekonom Livsmedelsföretagen, Michael Koch, chef för enheten för internationell handelsutveckling, Kommerskollegium, Johan Krallis Anell, regeringens livsmedelsexportsamordnare och Paula Eriksson, kommunikationschef, The Absolut Company. Samtalet leddes av Sten Tolgfors, tidigare handels- och försvarsminister och idag partner på Rud Pedersen Public Affairs.

Hur gick det för svensk livsmedelsindustri 2020 och vilka trender kommer forma 2021?

Livsmedelsföretagens digitala frukostseminarium den 9 mars 2021. Hur gick det för branschen ekonomiskt 2020? Vilka är de viktigaste konsumenttrenderna som påverkar företagen? Vad kommer företagen satsa på 2021 och framåt? Hur kommer branschen att se ut efter pandemin? Utifrån sitt senaste Konjunkturbrev summerar Livsmedelsföretagens chefekonom Carl Eckerdal 2020 och blickar in i framtiden för den svenska livsmedelsindustrin tillsammans med Ingela Stenson från United Minds.

Riksdagsseminarium: Livsmedelsindustrin och effekterna av coronapandemin

Den 2 mars anordnade riksdagens Livsmedelspolitiska nätverk och Livsmedelsföretagen ett digitalt seminarium om pandemins effekter på den svenska livsmedelsindustrin. Medverkade gjorde bl.a. Livsmedelsverket, The Absolut Company, professor Pontus Braunerhjelm och Patrik Strömer från Livsmedelsföretagen.