Seminarium: Hinder och potential för svensk livsmedelsexport

Den 16 mars anordnar Livsmedelsföretagen ett digitalt seminarium om vad som krävs för att öka den svenska livsmedelsexporten. Medverkar gör bland annat Cecilia Malmström, tidigare EU-kommissionär, Sten Tolgfors, fd. handelsminister, och Livsmedelsföretagens chefekonom Carl Eckerdal.

Varför är livsmedelsexporten så liten jämfört med andra branscher? Vilka hinder möter livsmedelsföretagen som vill sälja sina produkter till utlandet? Och vilka åtgärder måste till för att öka den svenska exporten?

För att besvara de här frågorna har Livsmedelsföretagen tagit fram rapporten ”Fem avgörande hinder för svensk livsmedelsexport”. Rapporten, som släpps i samband med seminariet den 16 mars, kommer att vara utgångspunkt för ett högnivåsamtal med följande deltagare:

  • Cecilia Malmström, tidigare EU-kommissionär
  • Carl Eckerdal, chefekonom Livsmedelsföretagen
  • Michael Koch, chef för enheten för internationell handelsutveckling, Kommerskollegium
  • Johan Krallis Anell, Regeringens livsmedelsexportsamordnare
  • Paula Eriksson, kommunikationschef, The Absolut Company

Samtalet kommer att ledas av Sten Tolgfors, tidigare handels- och försvarsminister och idag partner på Rud Pedersen Public Affairs.

Så anmäler du dig

Seminariet äger rum digitalt den 16 mars kl. 13.15-14.00.

Du anmäler dig via den här länken.

Fakta om svensk livsmedelsexport

2019 exporterade Sverige livsmedel för 59 miljarder kr. I snitt har svenska livsmedelsföretag en exportandel på 30 procent av omsättningen. Detta är en låg siffra jämfört med andra svenska industrier som i många fall har en exportandel runt 70 procent. Business Sweden har som målsättning att år 2030 ska 50 procent av den svenska livsmedelsindustrins försäljning gå till utlandet. Du kan läsa mer om svensk livsmedelsexport i ”Exportrapporten – Vad kan vi lära av andra länder och industrier?” från 2018.

Daniel Emilson

Presschef
Skicka e-post till Daniel
08-762 65 13, 076-275 83 60