Serveringsavtalet klart

Nytt Serveringsavtal har undertecknats mellan Livsmedelsföretagen och Hotell och restaurangfacket (HRF).

Avtalet är på knappt tre år, 35 månader och gäller från och med 1 juni 2013 fram till och med 30 april 2016. Årets lönehöjning som alltså gäller retroaktivt från och med 1 juni 2013 uppgår till 500 kr i månaden för en heltidsanställd, 2,89 kr per timme. Ob-nivåerna höjs först 1 juni 2014. Notera att årets avtal har förändrats och numera är ett minimilöneavtal.

Cirkulär Serveringsavtalet 2013-2016