”Snus dras med en betydande portion okunskap även i sitt hemland Sverige”

Ett av inslagen på Matdagen den 9 maj är en EU-debatt som kommer att ledas av ingen mindre än Fredrik Torehammar. Fredrik var tidigare chef för public affairs på Livsmedelsföretagen och sedan mars i år har han samma titel på Swedish Match. Vi ställde fem snabba till Fredrik om hans nya jobb, snus och folkhälsa, EU:s snusförbud och upplägget inför debatten.

Fredrik Torehammar. Bild: Stockholms Handelskammare

För den som har haft att göra med Livsmedelsföretagen de senaste åren så är Fredrik Torehammar sannolikt ett namn man känner igen. Fredrik var chef för public affairs 2013-2017 och startade bland annat Livsmedelsföretagens podcast Feeder. I mars började han sitt nya jobb som Director of Public Affairs på Swedish Match, och på Matdagen kommer Fredrik hålla i en EU-debatt mellan tre profilerade parlamentskandidater. 

Fredrik, vad har du gjort sedan du lämnade Livsmedelsföretagen?

– Sedan dess har jag tillbringat två år på Stockholms Handelskammare som näringspolitisk expert. Fantastiskt roligt att gå från att jobba med en bransch till att jobba med en region.

Nu är du alltså Director of Public Affairs på vårt medlemsföretag Swedish Match. Vad innebär det jobbet?

– Snus dras med en betydande portion okunskap även i sitt hemland Sverige. Ett viktigt mål för mig är att få till en ändamålsenlig reglering baserad på snusets egenskaper och inte på egenskaperna hos de mycket skadliga cigaretterna. Snus är också en viktig del av svensk tradition och industrihistoria, med betydande potential att växa internationellt om regleringen baseras på fakta och inte åsikter. Om man jämför med alkohol så regleras inte lättöl på samma sätt som sprit, vilket de flesta tycker är ganska rimligt. Så mitt jobb är att företräda ett företag som saluför en njutningsprodukt som i och för sig inte är hälsokost, men som har den positiva effekten att den bidrar till att Sverige har lägst rökning i EU. Detta uppmärksammas allt oftare av andra länder, men konstigt nog inte här hemma.

Fredrik från tiden på Livsmedelsföretagen och som programledare för Feeder.

Vilka är de största utmaningarna som Swedish Match och snusbranschen står inför?

– Den ständiga utmaningen är att snus skall värderas utifrån dess egna egenskaper och inte utifrån cigaretters egenskaper. Det är märkligt att den svenska politiken inte särskiljer snus från tobak som röks, samtidigt som vetenskapen entydigt fastslagit att snus saknar de dramatiska hälsorisker som följer med rökning. Det här skadar snuskategorin som närmast uteslutande består av svenska företag och svenska arbetstillfällen.

EU håller envist fast vid sitt snusförbud. Varför är det så tror du, och har ni nån ny strategi för att komma vidare?

– Snus är en okänd produkt för lagstiftare i andra länder. Ofta förväxlas den med i dag tillåtna produkter som afrikansk eller indisk muntobak varav vissa har samma risknivåer som cigaretter. Argumentationen för ett fortsatt förbud har varierat över tid. Först var det risk för cancer. När det fastställdes att det påståendet saknar stöd sade man i stället att snus var en ny produkt och att det därmed motiverade förbudet. Nu är både e-cigaretter och andra och mer hälsofarliga produkter tillåtna i EU så i slutänden handlar det nog om att den svenska regeringen måste sätta ned foten. Snus är en liten fråga, säger vissa. Det håller jag helt med om, men det borde vara en ickefråga. Alternativet är en fortsatt monopolliknande ställning för cigaretter som dels dödar 300 000 européer varje år och dels inte skapar några jobb i Sverige. Snusnäringen har ungefär lika många anställda som gruvnäringen i Sverige med en betydande potential att bli fler.

Snuset bidrar till minskat rökande och räddar liv. Bjuds Swedish Match ofta in till folkhälsoseminarier?

– Sverige har den överlägset lägsta förekomsten av rökning i EU, flest före detta rökare och flest snusare. Totalt röker runt sju procent av befolkningen (Folkhälsomyndigheten, 2018) jämfört med EU-genomsnittet på 26 procent, men lägger vi till snuset har vi ungefär lika många som använder tobak men med skillnaden att Sverige också har den lägsta incidensen för tobaksrelaterade skador och dödlighet. Jag har i alla fall inte hittills stött på någon beröringsskräck med snus i Sverige. Däremot tror jag inte att vissa myndigheter har hängt med i samma utsträckning som vetenskapen och allmänheten har. Det finns fickor av ideologiskt motstånd mot snus, men jag vill tro att vi framåt kommer att få mer av vetenskaplig baserad politik och mindre ideologi när det gäller snus. Det är åtminstone vad myndigheter i USA, Storbritannien och andra länder rör sig mot när det handlar om det svenska snuset.

Hur kommer du att lägga upp EU-debatten på Matdagen?

– Jag är uppriktigt intresserad av Europapolitik vilket känns som en bra förutsättning. Sedan brukar det fungera bra att leda debatter med gott humör, men ändå vara tillräckligt envis för att ge publiken mera kunskap om vad kandidaterna faktiskt tycker om sakfrågor som är viktiga för livsmedelsindustrin. Raka svar på angelägna branschfrågor, men också med utrymme för trivsel. Mitt mål är att få ut mycket substans i frågor som är viktiga för branschen, men också ge deltagarna en ärlig chans att presentera sig som kandidater.

Vill du ha fler nyheter om livsmedel och livsmedelsindustrin? Prenumerera på Livsmedelsföretagens nyhetsbrev!