Tillsammans arbetar vi för säkrare arbetsplatser

Livsmedelsföretagen arbetar tillsammans med våra medlemsföretag för säkrare arbetsplatser med utgångspunkt från vår nollvision om att ingen ska riskera liv eller hälsa på grund av jobbet. På jobbet ska man känna sig trygg. Nästa LIA utskottsmöte arrangeras i Stockholm den 28 maj.

Ordning och reda är grunden för en trygg arbetsplats och för det behövs en systematik. I livsmedelsindustrin använder vi gärna IA-systemet som är till för att förebygga skador och ohälsa på arbetsplatsen genom enkel rapportering och en systematisk hantering av risker och avvikelser.  IA-systemet är webbaserat och står för Information om Arbetsmiljö.

Systemet är kostnadsfritt. Läs om IA-systemet och delta i en av AFA:s presentationer.

Livsmedelsbranschens system kallas LIA

Olika branscher använder IA-systemet genom anpassade delsystem. LIA är en anpassning för livsmedelsbranschen, och står för Livsmedelsbranschens Informationssystem om Arbetsmiljö.

Systemet följer aktiviteterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), och ger stöd genom digitala checklistor under skyddsronder, och för att göra riskanalyser. Alla medarbetare kan medverka aktivt och ta del av verksamhetens arbetsmiljöutveckling genom att använda systemets mobil-APP.

Vill man ta fram rapporter med aktuell statistik över sin arbetsmiljö, så kan det enkelt göras för antingen den enskilda avdelningen, företaget eller hela koncernen.

Välkommen till LIA utskottsmöte tisdag 28 maj 2024

Livsmedelsföretagen välkomnar våra medlemsföretag till utskottsmöte om LIA den 28 maj i Stockholm. På mötet finns möjlighet att få praktisk information, föra fram förbättringsförslag samt ställa frågor om LIA. Den här gången ses vi live och har därför ett något längre möte.

Tid: tisdag den 28 maj 2024 kl. 10.00 – 14.00

Plats: Livsmedelsföretagen, Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm.

Anmälan: görs senast den 20 maj i vår kalender.

Har du frågor om LIA eller arbetsmiljö?

Vid frågor om LIA eller andra arbetsmiljöfrågor, är du som medlem alltid välkommen att kontakta Livsmedelsföretagens arbetsmiljöexpert Heléne Eklöf.

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert