Tillväxtverket ändrar sig gällande hantering av semester inom ramen för korttidsarbete

Tillväxtverket har ändrat sitt tidigare ställningstagande gällande hur semester ska hanteras inom ramen för korttidsarbete. Den nya tolkningen innebär att också betald semester ska ses som frånvaro och räknas av vid beräkningen av preliminärt stöd. 

Tillväxtverkets tidigare tolkning var att obetald semester skulle hanteras som frånvaro och inte berättiga till stöd medan betald och intjänad semester skulle ses som närvaro och ingå i beräkningen av preliminärt stöd vid korttidsarbete.

Den nya tolkningen från Tillväxtverket är nu att också betald semester ses som frånvaro och ska räknas av vid beräkningen av preliminärt stöd.

Såvitt meddelats gäller ovanstående förändring omedelbart. Tillväxtverket har dock uppgett att de ”inom kort” skall återkomma med ytterligare information om hur inkomna ansökningar, där stöd med utgångspunkt i att betald och intjänad semester likställs med närvaro, kommer att hanteras. Livsmedelsföretagen bevakar frågan löpande.

Är du medlem och har frågor?

Då kan du kontakta Livsmedelsföretagens arbetsrättsrådgivning på 08-762 65 50 eller radgivning@li.se.

Henrik van Rijswijk

Förhandlingschef
Skicka e-post till Henrik
08-762 65 40, 076-822 65 40