Tvådagarskurs i arbetsrätt (Göteborg)

Den 17–18 april 2024 arrangerar vi en kurs i arbetsrätt (Arbetsrätt II) på Hotell Sankt Jörgen Park i Göteborg. Kursen vänder sig till dig som har grundkunskaper inom arbetsrätt. Nina Lannsjö, arbetsrättsjurist på Livsmedelsföretagen, är en av två kursledare. Här berättar hon mer om vad kursen innehåller och hur man anmäler sig.

Kursen Arbetsrätt II vänder sig till dig som har grundkunskaper inom arbetsrätt och som önskar utveckla och uppdatera dina kunskaper om förhandling med fackliga organisationer och den rättsliga bedömningen och hanteringen vid avslutande av anställning på grund av dels arbetsbrist, dels personliga skäl. Nina Lannsjö är en av två kursledare för Arbetsrätt II.

Hej Nina! Vad kommer Arbetsrätt II att behandla?

Under de två kursdagarna kommer jag tillsammans med min kollega Linnéa Ceréus att fokusera på reglerna om förhandlingsskyldighet i medbestämmandelagen och regler i lagen om anställningsskydd om anställnings upphörande dels på grund av arbetsbrist, dels på grund av personliga skäl. Vi kommer gå igenom förhandlingsskyldigheten och då särskilt arbetsgivarens skyldighet att ta initiativ till förhandling inför viktigare förändringar samt förhandlingens genomförande. Vi kommer också se till den rättsliga regleringen och hanteringen vid omorganisation och arbetsbrist, omplaceringsutredning och skäligt omplaceringserbjudande, hanteringen av turordningsreglerna och möjligheten att göra undantag från turordningen enligt lag respektive Huvudavtal samt bedömningen av tillräckliga kvalifikationer för en tjänst som ska finnas kvar.

Därutöver kommer vi även att beröra den rättsliga bedömningen och hanteringen vid uppsägning på grund av personliga skäl, hantering av samarbetssvårigheter, bristande prestationer och olika former av misskötsamhet, arbetsgivarens omplaceringsskyldighet samt genomgång av överenskommelse om anställningens upphörande.

Vad skiljer Arbetsrätt II från andra kurser som Livsmedels­företagen erbjuder?

Det som särskiljer Arbetsrätt II från de andra arbetsrättsrelaterade utbildningarna är att vi under två dagar fokuserar extra på vissa specifika ämnen inom arbetsrätten. Vi varvar teoretisk genomgång av rättsregler med grupparbeten och casestudier utifrån praktiska frågeställningar. Vi kommer inte att gå igenom våra kollektivavtal under kursen.

Vem riktar sig kursen till?

Kursen riktar sig främst till dig som har grundkunskaper inom arbetsrätt och som önskar utveckla och uppdatera dina kunskaper inom ovan angiva arbetsrättsliga områden. Det finns inget krav att du måste ha gått någon av våra andra kurser. Vi brukar säga att det är bra om man är bekant med exempelvis medbestämmandelagen sedan tidigare och att man arbetar med personalrelaterade frågor i sitt vardagliga arbete. 

Om jag är intresserad av att anmäla mig till kursen, vart vänder jag mig då?

Genom länken nedan kommer du till anmälningssidan för kursen där du också kan läsa mer om tider och annan praktisk information. Har du några övriga frågor är du varmt välkommen att kontakta mig.

Mer information och anmälan

Kontaktperson på Livsmedels­företagen

Nina Lannsjö

Arbetsrättsjurist och förhandlare