fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward
MILJÖ OCH HÅLLBARHET

Positionspapper: Livsmedelsföretagen och Farm to Fork

EU:s livsmedelsstrategi Farm to Fork lades fram av EU-kommissionen i maj 2020. I samband med vårt arbete med strategin har Livsmedelsföretagen tagit fram ett positionspapper där vi klargör vår syn på strategin och kommer med konkreta förslag på hur den kan förbättras till gagn för hela livsmedelssektorn.

Hållbara livsmedelssystem är målsättningen för EU:s livsmedelsstrategi Farm to Fork som lades fram av EU-kommissionen i maj 2020. Livsmedelsföretagen välkomnar en sammanhållen policy för livsmedelsområdet och instämmer i det övergripande målet. EU:s strategi måste främja hållbarhet i alla aspekter – miljö/klimat, hälsa såväl som ekonomisk lönsamhet. Då fokus i kommissionens strategi ligger på de båda första delarna, behöver den få tydligare målsättningar vad gäller lönsamhet och konkurrenskraft för den europeiska livsmedelssektorn.

Inför det fortsatta arbetet med strategin vill Livsmedelsföretagen särskilt understryka följande styrande principer:

  • Effekterna av coronakrisen måste vara en central utgångspunkt
  • Stärk EU:s inre marknad och handel med omvärlden
  • Utred konsekvenser av olika alternativ innan nya förslag läggs fram
  • Ta hänsyn till utgångsläget och premiera föregångare
  • Utveckla den vetenskapliga grunden och stärk EFSA
  • Skapa incitament för investeringar i forskning och innovation
  • Överväg nya sätt att ge konsumenterna underlag för hållbara val
  • Använd potentialen i branschens egna engagemang och skapa genuin samverkan

Vill du veta mer? Ladda ner och läs: Farm to fork – Livsmedelsföretagens position

The position paper is now also available in English.

Farm to Fork – ett samtal med svenska Europaparlamentariker

Den 20 april arrangerar Livsmedelsföretagen och LRF ett digitalt panelsamtal om EU:s livsmedelsstrategi Farm to Fork med deltagande av bl.a. Europaparlamentarikerna Jessica Polfjärd (M) och Pär Holmgren (MP). Du hittar mer info och anmälan här.

Dokument

Tove Larsson Näringspolitisk chef 08-762 65 15072-204 29 64

Tove leder Livsmedelsföretagens näringspolitiska enhet och ansvarar för vårt public affairs-arbete på både nationell och europeisk nivå. Livsmedelslagstiftning, hållbarhet, hälsa, forskning och innovation, export och kompetensförsörjning är policyområden som enheten arbetar med. Tove har tidigare jobbat som hållbarhetschef på den europeiska branschorganisationen FoodDrinkEurope i Bryssel, ansvarat för public affairs-enheten på konsultbyrån Weber Shandwick i Bryssel, arbetat på Europaparlamentet i Luxemburg samt på regeringskansliet. Tove har en magisterexamen i statskunskap från College of Europe, Brygge, Belgien och talar flytande franska, spanska och engelska.

Nicklas Amelin EU-expert +46-8-762 65 18+46-70-329 60 80

Nicklas arbetar med EU-lagstiftning inom livsmedelsområdet och bevakar även EU-samarbete i livsmedelsfrågor där det ännu inte finns gemensam lagstiftning, t ex inom mat och hälsa. Nicklas arbetar i stor utsträckning på plats i Bryssel och där är han bl a aktiv inom vår europeiska branschorganisation FoodDrinkEurope där han är ordförande för Food and Consumer Policy Committee. Nicklas har tidigare arbetat på regeringskansliet och på EU-kommissionen i Bryssel.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev godkänner du vår integritetspolicy