fbpx
Hoppa till innehåll
Matdagen

Matdagen 2022

LIVSMEDELSFÖRSÖRJNING I KRIS OCH KRIG – ÄR SVERIGES BEREDSKAP GOD?

Coronapandemin visade hur viktigt det är med en robust och flexibel livsmedelssektor som snabbt kunde ställa om och parera såväl hög sjukfrånvaro som osäkra varuflöden. Precis när vi började se ljuset i pandemitunneln kom nästa smäll – den brutala ryska invasionen av Ukraina. Ett krig som har orsakat ett enormt lidande för det ukrainska folket och med potentiellt förödande konsekvenser för Europa och världssamfundet.

Vi lever och verkar i en alltmer otrygg och oförutsägbar omvärld. Är den svenska och europeiska livsmedelsförsörjningen rustad för en farlig framtid? Kan vi vara säkra på att det i händelse av en allvarlig kris eller ett nytt krig finns mat till alla? Vad kan vi göra här och nu för att stärka den svenska livsmedelssektorn och öka vår krisberedskap? Hur vill (S) och (M) framtidssäkra Sverige? Allt detta och mer debatterades och diskuterades på Matdagen 2022.

Matdagen 2023

Kompetensbristen – ett hot mot svensk livsmedelsproduktion De svenska livsmedelsproducenterna hittar inte den personal och den kompetens de behöver. Det handlar om allt från slaktare och bagare till ingenjörer, produktutvecklare och processtekniker. Den snabba tekniska utvecklingen, omställningen till hållbar produktion och ökande konkurrens ställer allt högre krav på både utbildning och erfarenhet. Bristen på kompetens …

Matdagen 2019 – Intervju med näringsminister Ibrahim Baylan

Näringsminister Ibrahim Baylan var en av deltagarna på Matdagen 2019, där han bland annat delade ut priset Årets Livsmedelsexportör. Vi fångade näringsministern och bad honom sammanfatta sina intryck av Matdagen.