fbpx
Hoppa till innehåll
Matdagen

Matdagen 2023

Kompetensbristen – ett hot mot svensk livsmedelsproduktion

De svenska livsmedelsproducenterna hittar inte den personal och den kompetens de behöver. Det handlar om allt från slaktare och bagare till ingenjörer, produktutvecklare och processtekniker. Den snabba tekniska utvecklingen, omställningen till hållbar produktion och ökande konkurrens ställer allt högre krav på både utbildning och erfarenhet. Bristen på kompetens är ett av de största hindren för företagen att expandera och att satsa på nya produkter, marknader och möjligheter.

En kraftigt förbättrad kompetensförsörjning är avgörande för att livsmedelsproduktion i Sverige ska öka, bli mer konkurrenskraftig, klara av den hållbara omställningen och säkra landets livsmedelsberedskap. Tyvärr tyder allt på att kompetensbristen kommer öka de kommande åren.

Frågorna hopar sig. Var ska de svenska livsmedelsföretagen hitta morgondagens medarbetare? Hur och var ska de utbildas och hur ska man behålla dem? Hur ska vi få unga människor att välja livsmedelsindustrin istället för någon annan av Sveriges framgångsrika industrier? Kan livsmedelsindustrin bidra till att minska utanförskapet? Vad kan företagen göra, vad kan det offentliga göra och vad kan vi göra tillsammans?

Allt detta och mycket mer diskuterades på Matdagen 2023. Läs mer här: https://www.livsmedelsforetagen.se/ny…

Matdagen 2022

LIVSMEDELSFÖRSÖRJNING I KRIS OCH KRIG – ÄR SVERIGES BEREDSKAP GOD? Coronapandemin visade hur viktigt det är med en robust och flexibel livsmedelssektor som snabbt kunde ställa om och parera såväl hög sjukfrånvaro som osäkra varuflöden. Precis när vi började se ljuset i pandemitunneln kom nästa smäll – den brutala ryska invasionen av Ukraina. Ett krig …

Matdagen 2019 – Intervju med näringsminister Ibrahim Baylan

Näringsminister Ibrahim Baylan var en av deltagarna på Matdagen 2019, där han bland annat delade ut priset Årets Livsmedelsexportör. Vi fångade näringsministern och bad honom sammanfatta sina intryck av Matdagen.