Jonatan och Linda stärker upp Livsmedelsföretagens arbetsgivarservice

Att stötta och ge råd till våra medlemsföretag inom arbetsrättsliga frågor är en av Livsmedelsföretagens viktigaste uppgifter. Den kräver kunskap, erfarenhet och flexibilitet, något som våra två nya arbetsrättsjurister Linda Widestedt och Jonatan Boman har i överflöd. Vi ville veta lite mer om våra nya kollegor så vi ställde fem snabba!

Linda Widestedt och Jonatan Boman. Foto: David Thunander

1. Välkomna Jonatan och Linda! Vad gör man som arbetsrättsjurist på Livsmedelsföretagen?

Linda och Jonatan: Kortfattat skulle man kunna beskriva det som arbetsgivarservice inom det arbetsrättsliga området. Vi försöker underlätta vardagen för våra medlemsföretag genom att ge rådgivning, bistå i förhandlingar och hålla i utbildningar gällande arbetsrättsliga frågor. Därutöver håller vi oss á jour med vad som händer inom det arbetsrättsliga området vad avser exempelvis ny eller ändrad lagstiftning och praxis. Gentemot fackförbunden förhandlar vi också innehållet i de centrala kollektivavtalen, även om detta inte sker på daglig basis.

2. Vad arbetade ni med innan ni kom till oss, och vad lockade er med livsmedelsbranschen?

Jonatan: Jag arbetade tidigare som biträdande jurist på en mindre advokatbyrå med arbetsrättslig inriktning. Livsmedelsbranschen är spännande på det sättet att den har en stor påverkan på människors vardagsliv samtidigt som branschen också kan adressera större frågor, såsom klimat och miljö, på ett intressant sätt.

Linda: Mitt senaste arbete innan detta var i en liknande roll som arbetsrättsjurist/förhandlare på Visita, arbetsgivar- och branschorganisationen för besöksnäringen. Där var jag i lite knappt nio år. Livsmedelsbranschen lockade med att vara en annan typ av bransch, att lära känna produktion och industri verkade spännande!

3. Jonatan, du har jobbat lite längre hos oss än Linda. Vad gör du en typisk arbetsdag?

Jonatan: Om det nu finns sådana skulle jag säga att på förmiddagen svarar jag på frågor från våra medlemsföretag som kommer in till rådgivningen per telefon eller mail. På eftermiddagen sitter jag ofta och förbereder utbildningsmaterial till någon av våra populära utbildningar inom arbetsrätt. Men det är faktiskt ganska sällan som min arbetsdag blir så ”enkel”, och med 800 medlemsföretag inom 38 olika delbranscher dyker det alltid upp sånt som inte går att planera för. Och det är en del av charmen med att jobba på Livsmedelsföretagen!

4. Om man som medlem behöver rådgivning, hur får man enklast tag i er?

Linda: Jag slår ett slag för vår arbetsrättsrådgivning, som man når på telefon 08-762 65 50 på vardagar mellan kl. 09.00-16.30 eller på radgivning@li.se. Under kontorstid är telefonen alltid bemannad, dvs det är alltid någon av oss som svarar. Om man hör av sig till oss utanför kontorstid svarar vi så fort vi kan. Annars kan man så klart även söka någon av oss personligen via kontaktuppgifterna på hemsidan.

5. Hur kan man som företagare lära sig mer om och hålla koll på arbetsrättsliga frågor?

Linda och Jonatan: Man kan se till att följa Livsmedelsföretagen genom våra kanaler, framförallt via vårt ordinarie nyhetsbrev som kommer ut varje vecka. Om du specifikt är ute efter arbetsrättslig information bör du prenumerera på våra Cirkulär och på Arbetsgivarnytt. Man kan också anmäla sig till våra olika utbildningar, branschträffar och arbetsgivarträffar för att ta del av aktuella händelser och nyheter samtidigt som man kan passa på att nätverka. Som medlem i Livsmedelsföretagen finns det många sätt att hålla sig uppdaterad!

Bonusfråga: Vilket livsmedel är din absoluta favorit (ja, du måste välja…)?

Linda: Jättesvårt att välja, finns så många bra utifrån olika aspekter, men jag säger nog ändå kaffe utifrån att det för mig är lite av en grundläggande produkt för att jag skall fungera 😊

Jonatan: Som snusare måste jag ändå slå ett slag för snuset. Enligt mig ska man absolut räkna snus som ett livsmedel!

Jonatan Boman

Arbetsrättsjurist och förhandlare