Överenskommelse klar om ”dual quality”

Ministerrådet och Europaparlamentet har nått en överenskommelse i den sk ”dual quality”-frågan. Livsmedelsföretagen och FoodDrinkEurope har drivit linjen att ny lagstiftning inte behövs, men givet vad som stod på spel är utfallet ändå positivt, skriver vår EU-expert Nicklas Amelin.

Nicklas Amelin:

Överenskommelsen är i praktiken godkänd men ska formellt röstas igenom i parlamentet i mitten av april och i ministerrådet i slutet av maj. Överenskommelsen innebär att det ska betraktas som en otillbörlig och därmed i princip otillåten affärsmetod att marknadsföra en produkt som identisk med en produkt som marknadsförs i andra EU-länder trots att det finns betydande skillnader i sammansättning eller egenskaper, såvida det inte finns legitima och objektiva skäl för sådana skillnader. Som exempel på vad legitima skäl skulle kunna vara anges i texten nationell lagstiftning, tillgängligheten till råvaror, frivilliga reformuleringsstrategier samt rätten att saluföra produkter i olika förpackningsstorlekar på olika marknader. Listan är dock inte uttömmande, så även t ex konsumentpreferenser bör kunna anges som skäl till skillnader.

Här kan du läsa vad vi tidigare skrivit om ”dual quality”. 

Ett bra utfall givet vad som stod på spel

Även om Livsmedelsföretagen och FoodDrinkEurope hela tiden har drivit linjen att ny lagstiftning inte behövs, att en konsekvensutvärdering krävs innan man fattar beslut och att man bör invänta den pågående kartläggningen av produktskillnader inom EU innan något beslut fattas, så är det här utfallet ändå positivt med tanke på vad som stått på spel. Inte minst har en majoritet i Europaparlamentet men även en stark grupp medlemsländer drivit på för att helt förbjuda lokala anpassningar av produkter som säljs under samma varumärke på flera marknader – den beslutade texten innebär istället en bedömning från fall till fall och med uttrycklig hänsyn till legitima skäl för en tillverkare att justera i sin produkt.

I slutskedet av förhandlingen förekom det tankar om att skillnader mellan produkter skulle märkas ut på förpackningarna (oklart hur detta skulle gå till och hur det skulle formuleras), men även här nöjer sig sluttexten med att konsumenten bör ha tillgång till relevant information om produktskillnader, företrädesvis på annat sätt än genom märkning av produkten, t ex på hemsidor. Det är också tydligt att det handlar om väsentliga skillnader mellan produkter som ser identiska ut, medan tidigare versioner av texten innebar ett vagare språkbruk som hade gjort det luddigt vad som egentligen omfattas.

Sverige en tydlig röst i debatten

Livsmedelsföretagen har haft en aktiv och intensiv dialog med svenska företrädare i den här beslutsprocessen och har fått bra gehör. Sverige har varit en tydlig röst i debatten i ministerrådet och har bidragit till att balansera diskussionen på ett bra sätt.

Vill du ha fler nyheter om livsmedel och livsmedelsindustrin? Prenumerera på Livsmedelsföretagens nyhetsbrev!

Nicklas Amelin

EU-expert
Skicka e-post till Nicklas
+46-8-762 65 18, +46-70-329 60 80