Förhandlingschefen informerar: Avtalsförhandlingar, arbetsgivarträffar och kurser

Livsmedelsföretagens förhandlingschef Henrik van Rijswijk tar här en kort paus från avtalsförhandlingarna för att informera om allt som händer under våren i form av Avtal 2023, arbetsgivarträffar och matnyttiga kurser för dig som arbetsgivare.

Henrik van Rijswijk:

Så här några veckor in på det nya året vill jag först och främst önska alla läsare och företagsrepresentanter ett riktigt Gott Nytt År. Eller kanske Gott Nytt AVTALSår skulle man våga sig på att skriva. Vårens avtalsförhandlingar har ju nu dragit i gång på allvar efter det att vi utbytte avtalsyrkanden med våra fackliga motparter några dagar före julafton.

På Livsmedelsföretagens hemsida har vi under rubriken Avtal 2023 samlat senaste nytt om avtalsförhandlingarna, vår avtalsfolder, tidsplaner och en lista över en del begrepp som kan vara bra att känna till. Ta gärna en titt på dessa sidor för ytterligare information.

Avtalsförhandlingarna igång

Den 31 mars löper våra kollektivavtal ut. Då måste vi ha träffat nya avtal med motparterna för att inte hamna i vad som kallas avtalslöst tillstånd. En sådant tillstånd kan dessvärre innebära att facklig konflikt kan bryta ut inom livsmedelsbranschen. Jag och mina kollegor arbetar mycket intensivt med att få så bra, ändamålsenliga och moderna kollektivavtal på plats i god tid innan de gamla löper ut.

Till vår hjälp har vi det så kallade Förhandlingsrådet, som består av ett antal representativa och erfarna företagsrepresentanter från hela livsmedelsbranschen. Rådet kan sägas fungera som förhandlingschefens rådgivande församling i avtalsfrågor. Det är även Rådet som, tillsammans med Livsmedelsföretagens styrelse, fattar beslut om att anta eller förkasta förslag till nya avtalstexter.

Vad som sker i detalj under avtalsförhandlingarna, som äger rum under de flesta av veckornas dagar under tidsperioden fram till den 1 april, kan vi av förklarliga skäl inte berätta på hemsidan; om det gäller förhandlingssekretess. Men inget är klart förrän allt är klart. Däremot kommer vi så snart vi har nya avtal på plats att snabbt och tydligt informera våra medlemsföretag om de nya avtalens innehåll. Det kommer att ske både genom skriftliga cirkulär samt muntligen vid arbetsgivarträffar.

Vårens arbetsgivarträffar

Det går bra att redan nu anmäla sig till vårens arbetsgivarträffar, som äger rum runt om i Sverige under tidsperioden 17–28 april. Exakt datum för respektive ort framgår av kalendern på vår hemsida. Förutom information om de nya kollektivavtalen kommer också ytterligare ämnen att på sedvanligt sätt behandlas vid arbetsgivarträffarna, såsom aktuella frågor inom arbetsrättens och arbetsmiljöns områden. Deltagandet är helt kostnadsfritt för våra medlemmar.

Kurser i arbetsrätt och arbetsmiljö

Jag vill även passa på att puffa för de kurser och utbildningar i arbetsrätt och arbetsmiljö som Livsmedelsföretagen anordnar under våren. Även dessa finner du i kalendern, liksom anmälningsformulär. Som vanligt erbjuder vi en endagars grundläggande utbildning i arbetsrätt som utgår från både lagstiftningen och från våra kollektivavtal. I vår äger utbildningen rum i Göteborg.

Den fördjupningskurs i arbetsrätt som vi lanserade i höstas har nu byggts ut och ytterligare förbättrats för att passa lite mer erfarna medarbetare inom HR och företagsledning. I år äger utbildningen rum under två hela dagar i Saltsjöbaden utanför Stockholm; för övrigt på ”klassisk” arbetsgivarmark, där både 1938 års och 2022 års Saltsjöbadsavtal ingicks.

Önskas särskild genomgång av våra två största kollektivavtal – livsmedelsavtalet och tjänstemannaavtalet – erbjuds under en och samma dag en genomgång av dessa. Det går bra att delta en halvdag för endast det ena avtalet eller under hela dagen för en komplett genomlysning.

Vår arbetsmiljöexpert erbjuder för första gången sedan pandemin en heldags fysisk utbildning i arbetsmiljö. Denna är förlagd till björkarnas stad Umeå, som har goda transportförbindelser med hela Sverige.

Varmt välkommen med din anmälan!

För mer information

Vid frågor kontakta gärna Livsmedelsföretagens medlemsrådgivning på telefon 08-762 65 50 mellan kl. 09.00 och 16.30 på vardagar. Du kan också e-posta till radgivning@li.se. Du får svar inom 24 timmar.

Henrik van Rijswijk
förhandlingschef