Tove Larsson vald till kommittéordförande i FoodDrinkEurope

Livsmedelsföretagens näringspolitiske chef Tove Larsson blev nyligen vald till ordförande i FoodDrinkEuropes kommitté för nationella bransch- och delbranschorganisationer. Vi hörde av oss till Tove för att få reda på mer om vad det här spännande uppdraget innebär.

Tove Larsson, näringspolitisk chef på Livsmedelsföretagen

Sedan tidigare sitter såväl vår EU-expert Nicklas Amelin som vår styrelseordförande Lars Appelqvist på topposter inom den europeiska branschorganisationen FoodDrinkEurope. Häromdagen blev det Toves tur att göra dem sällskap.

Tove, vad är det för post som du har blivit vald till?

Jag har blivit invald som ordförande till FoodDrinkEuropes kommitté för nationella bransch- och delbranschorganisationer. Här sitter representanter från branschorganisationer från i stort sett alla EUs medlemsländer.

Vad arbetar den här kommittén med?

Kommitteen ansvarar för att sätta den strategiska agendan för livsmedelsindustrin på Europanivå. Man arbetar även nära FoodDrinkEuropes styrelse som består av företagsrepresentanter.

Vilka frågor ser du som viktigast för kommittén att driva framöver?

Högt på agendan de kommande åren står EUs gröna giv samt Farm to Fork-strategin. Men även frågor såsom otillbörliga handelsmetoder där en harmoniserad och förenklad implementering är av största vikt. Sverige är ett av få länder som ännu inte har lagstiftning på plats, men den är på gång.

Finns det något ”typiskt svenskt” som Livsmedelsföretagen bidrar med till arbetet i Bryssel?

Jag skulle säga vår kunskap och fokus inom hållbarhet och hälsa som vi kan ta med oss in i den pågående utformningen av den europeiska livsmedelsstrategin. Vi kan även bidra med vår stora erfarenhet av den svenska livsmedelsstrategin med dess fokus på tillväxt, export och innovation.

Varför är det viktigt att företagen har koll på vad som händer på EU-nivå?

I stort sett all lagstiftning som berör livsmedelsindustrin tas på EU-nivå, så ju mer inflytande och insikt vi har desto bättre!