Initiativtagarna till Livslyftet.

BÄTTRE ARBETSMILJÖ OCH ÖKAD KONKURRENSKRAFT

Feeder: Så kan Livslyftet lyfta arbetsmiljön och stärka konkurrenskraften på ditt företag

I det senaste avsnittet av Feeder berättar Livsmedelsföretagens arbetsmiljöexpert Pernilla Lindskog om den spännande satsningen Livslyftet, som kommer att starta 2018 och som det nu går att anmäla sig till. I avsnittet hör du även Staffan Gryting och Björn Erkersson från FM Mattsson berätta om hur det var att delta i tillverkningsindustrins motsvarande satsning Produktionslyftet.

Här kan du lyssna på Feeders specialavsnitt om Livslyftet!

Livslyftet är en gemensam satsning från Livsmedelsföretagen, Prevent, Unionen och Livsmedelsarbetareförbundet. Syftet med Livslyftet är att utveckla arbetsmiljö och konkurrenskraft i livsmedelsindustrin och skapa en företagskultur där alla verkar för ständig förbättring för såväl medarbetare som företag. Livslyftet är inspirerat av det framgångsrika nationella utvecklingsprogrammet Produktionslyftet inom tillverkningsindustrin.

Projektet Livslyftet kommer att starta under 2018. Nu har tre medlemsföretag chansen att vara först ut och få starkt reducerad kostnad för deltagande genom finansiering från Prevent. Om det här är intressant för ditt företag kan du anmäla er redan idag till pernilla.lindskog@li.se.

Så funkar Livslyftet

Här hittar du grundläggande information om Livslyftet och om vad projektet innebär för deltagande företag.

Deltagarföretag: Tre livsmedelsföretag erbjuds plats, förutsatt att de har rätta förutsättningar.

Omfattning: Varje företag medverkar under 18 månader. Under det första året schemaläggs workshops och coachning på företaget varannan vecka, därefter var fjärde vecka. Totalt 35 besöksdagar har budgeterats för varje företag.

Start: Arbetet i företaget startas efter överenskommelse och när företaget är redo att börja på allvar.

Eget arbete: För att insatsen ska få genomslag måste deltagande företag avsätta betydande egna resurser, inte minst från ledningen. Halvhjärtade förändringsansatser kommer inte att ge framgång, medan helhjärtade kommer att ge stor återbäring på investeringen. Ledningens aktiva medverkan är nödvändig.

Samverkan: Projektet är ett samarbete mellan parterna på arbetsmarknaden och den lokala fackklubben ska medverka aktivt i arbetet.

Kostnad: De tre första företagen betalar en avgift på 18 000 kr/månad i 18 månader, vilket möjliggörs genom delfinansiering från Prevent. Normal kostnad är 29 000 kr/månad.

Bindningstid: Företaget kan när som helst avbryta sin medverkan med två månaders uppsägningstid.

Anmälan

Anmäl intresse till pernilla.lindskog@li.se. Intresseanmälan är inte bindande. Efter att vi har fått in intresseanmälan diskuterar vi upplägg och förutsättningar innan vi tecknar ett avtal.

Kommentarer inaktiverade.