fbpx
Hoppa till innehåll

Huvudavtalen

Svenskt Näringsliv har ingått huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd med PTK respektive LO. Huvudavtalen blir bindande på förbundsnivå först om de antas av förbunden i förhållande till sina motparter. Därutöver har Svenskt Näringsliv och LO ingått ett särskilt kollektivavtal om omställningsförsäkring för arbetare. Detta kollektivavtal kan antas av de förbundsparter som inte antar huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd.

Livsmedelsföretagen har antagit huvudavtalet som ingåtts mellan Svenskt Näringsliv och PTK i förhållande till våra motparter på tjänstemannasidan, det vill säga Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Vidare har Livsmedelsföretagen antagit huvudavtalet som ingåtts mellan Svenskt Näringsliv och LO i förhållande till Hotell- och Restaurangfacket (HRF).

Livsmedelsarbetarförbundet (Livs) och Handelsanställdas förbund (Handels) har inte antagit huvudavtalet. Livsmedelsföretagen har i förhållande till Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) och Handelsanställdas förbund (Handels) antagit kollektivavtalet om omställningsförsäkring för arbetare.  

Huvudavtalen om trygghet, omställning och anställningsskydd och kollektivavtalet om omställningsförsäkring för arbetare tillämpas sedan den 1 oktober 2022.

Tjänstemannasidan – Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna

Gäller följande avtalsområde: Tjänstemannaavtalet

Huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd – Svenskt Näringsliv och PTK (tjänstemän)

Arbetarsidan – Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) och Handelsanställdas förbund (Handels)

Gäller följande avtalsområden: Livsmedelsavtalet med tilläggsavtal, Tobaksavtalet, Vin – och spritavtalet, avtalet för kafferosterier och kryddfabriker, Butiksavtalet, Ostavtalet och Äggavtalet

Kollektivavtal om omställningsförsäkring för arbetare

Arbetarsidan – Hotell- och Restaurangfacket (HRF)

Gäller följande avtalsområde: Serveringsavtalet

Huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd – Svenskt Näringsliv och LO (arbetare)