fbpx
Hoppa till innehåll

Löner

Hanteringen av lönefrågor skiljer sig åt beroende på vilket kollektivavtal och vilket kollektivavtalsområde arbetstagaren hos medlemsföretaget omfattas av.

Arbetare

Regler om lönerevision för arbetare som omfattas av Livsmedelsavtalet finns i kollektivavtalets avsnitt 4 och i bilaga J. Enligt avtalet ska vid lönerevision en pott fördelas mellan arbetarna och i Livsmedelsavtalet punkt 4.1 finns löneprinciper som ska följas vid fördelningen av lönepotten. I bilaga J återfinns individgarantins utformning och aktuella sifferbelopp.

Lägsta löner finns angivna i respektive branschtilläggsavtal.

Regelverket kring lönerevisionen avseende kollektivavtalet med Livsarbetareförbundet finns närmare beskriven i aktuellt lönerevisionscirkulär.

Reglerna om helglön finns i punkt 5.1 i Livsmedelsavtalet.

Lön vid flyttning i arbetet regleras i bilaga E i Livsmedelsavtalet.

För de branscher som har särskilda kollektivavtal på arbetarsidan finns motsvarande bestämmelser i respektive avtal. Likaledes finns särskilda bestämmelser i Butiksavtalet och i Serveringsavtalet.

Tjänstemän

Lönebildningsavtalen för tjänstemännen är processavtal som bygger på den lokala dialogen, medarbetarnas utveckling och företagets förutsättningar. Avtalen med Unionen och Sveriges Ingenjörer (som också omfattar andra akademikergrupper i företagen) anger en nivå för löneökningarna som gäller om de lokala parterna inte kan enas. Ledaravtalet tecknat mellan Livsmedelsföretagen och Ledarna har däremot inte någon sådan begränsning. Livsmedelsföretagen har tillsammans med tjänstemännens fackförbund tagit fram stödmaterial för det lokala arbetet. Vi håller också gemensamma seminarier om lönesättning och besöker företag som vill ha stöd i det lokala arbetet.

I kollektivavtalen här nedan finner du ytterligare information för arbetare respektive tjänstemän samt för Butiksavtalet och Serveringsavtalet.

Lönekartläggning

Alla arbetsgivare ska göra en lönekartläggning varje år. Syftet är att se till att arbetsplatsens löner är jämställda. Mer att läsa om hur en lönekartläggning ska utföras finns hos Diskrimineringsombudsmannen.

Dokument

Läs även