fbpx
Hoppa till innehåll

Löner

Regler om lönerevision för arbetarna inom Livsmedelsavtalet finns i avtalets bilaga J. Enligt avtalet ska en pott fördelas och i Livsmedelsavtalet punkt 4 finns löneprinciper som ska följas vid fördelningen. I bilaga J finns också individgarantin beskriven och i respektive tilläggsavtal finns angivet lägsta lön för arbetet. För de branscher som har särskilda avtal på arbetarsidan finns motsvarande bestämmelser i respektive avtal.

Löneavtalen

Löneavtalen för tjänstemännen är processavtal som bygger på den lokala dialogen, medarbetarnas utveckling och företagets förutsättningar. Avtalen med Unionen och Sveriges Ingenjörer (som också omfattar andra akademikergrupper i företagen) anger en nivå för löneökningarna som gäller om de lokala parterna inte kan enas. Ledaravtalet har inte någon sådan begränsning. Livsmedelsföretagen har tillsammans med tjänstemännens fackförbund tagit fram stödmaterial för det lokala arbetet. Vi håller också gemensamma seminarier om lönesättning och besöker företag som vill ha stöd i det lokala arbetet.

Reglerna om helglön regleras i punkt 5.1 i Livsmedelsavtalet.

Från och med 1 januari 2014 börjar ny försäkring om föräldrapenningtillägg (FPT) att tillämpas på arbetarområdet. Bestämmelserna om föräldralön utmönstras då ur samtliga våra kollektivavtal på arbetarområdet exempelvis Livsmedelsavtalet (punkt 5.5), Serveringsavtalet (punkt 11.4), Butiksavtalet (punkt 8.2) och Kafferosterier och Kryddfabriksavtalet (punkt 14.3) m.fl. Närmare villkor för försäkringen hittar ni i cirkuläret nedan. Reglerna om föräldralön för tjänstemän kommer fortsatt att regleras i Allmänna anställningsvillkor för tjänstemän punkt 8.7.

Lön vid flyttning i arbetet regleras i bilaga E i Livsmedelsavtalet.

I dokumenten här nedan finner du information för arbetare respektive tjänstemän samt för Butiksavtalet och Serveringsavtalet.

Här kan du ladda ner våra kollektivavtal.

Dokument

Läs även