fbpx
Hoppa till innehåll

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal reglerar anställningsvillkor och löner mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det måste vara skriftligt. Livsmedelsföretagen har tecknat kollektivavtal som gäller för arbetare och tjänstemän. Du finner våra kollektivavtal genom nedan hänvisning ”här hittar du alla kollektivavtal”. Som medlemsföretag kan du också beställa utvalda kollektivavtal i fysisk form här.

Parter i avtalen

Kollektivavtal för arbetare har vi tecknat med Livsmedelsarbetareförbundet, Handelsanställdas förbund och Hotell och Restaurang Facket, medan avtalen för tjänstemännen har vi tecknat med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Medlemmar i Livsmedelsföretagen blir bundna av de kollektivavtal som vi tecknat med motparterna och måste följa avtalen.

Vilket kollektivavtal ska tillämpas

En arbetsgivare är skyldig att tillämpa rätt kollektivavtal på sin anställda. Kollektivavtalen bygger på en traditionell uppfattning om vad som är arbetar- respektive tjänstemannaarbete. Gränsdragningsfrågor löses ofta genom diskussioner mellan berörd arbetsgivare och fackförbund på lokal nivå.

Fackförbunden Unionen och Livsmedelsarbetareförbundet har tecknat en överenskommelse om hur de ser på gränsdragningen mellan respektive förbunds avtalsområde.

Fredsplikt

När ett företag är bundet av ett kollektivavtal råder det också fredsplikt under avtalsperioden. Fredsplikt innebär ett förbud mot att vidta stridsåtgärder som exempelvis strejk eller blockad.