fbpx
Hoppa till innehåll

Deltidspension

Arbetare

Systemet med deltidspension infördes år 2013 och innebär att arbetsgivare gör avsättning till en kompletterande pensionspremie för deltidspension, med syftet att möjliggöra för arbetstagare att gå ned i arbetstid i slutet av arbetslivet. Möjligheten för arbetare att gå ned i arbetstid (dvs gå i deltidspension) gäller från och med den månad arbetstagaren fyller 60 år.

Sedan införandet av deltidspension har Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetareförbundet löpande kommit överens om att öka avsättningen till deltidspension. Den totala avsättningen är 1,4 procent av löneunderlaget. Fora administrerar och fakturerar pensionspremierna för arbetare.   

Avsättningen till deltidspension kommer att öka med 0,2 procent från och med den 1 april 2024, vilket innebär att den totala avsättningen från och med nämnda datum är 1,6 procent av löneunderlaget.  

Bestämmelser om deltidspension finns i bilaga C till Livsmedelsavtalet, Tobaksavtalet, avtalet för kafferosterier och kryddfabriker samt avtalet för vin- och spritindustrin.

Systemet med deltidspension omfattar inte arbetstagare under Serveringsavtalet, arbetstagare under Butiksavtalet, eller arbetstagare under avtalet för äggförsäljningsfirmor.

Tjänstemän

Systemet med deltidspension infördes år 2013 och innebär att arbetsgivare för tjänstemännen gör avsättning till en kompletterande pensionsavsättning (ITP 1 eller ITPK) för deltidspension, med syftet att möjliggöra för tjänstemännen att gå ned i arbetstid i slutet av arbetslivet. Möjligheten för tjänstemän att gå ned i arbetstid (dvs gå i deltidspension) gäller från och med den månad tjänstemannen fyller 62 år.

Sedan införandet av deltidspension har Livsmedelsföretagen och Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna löpande kommit överens om att öka avsättningen till deltidspension. Den totala avsättningen är 2,4 procent av löneunderlaget. Collectum fakturerar premien.

Den 1 april 2024 ökar avsättningen med 0,2 procent, vilket innebär att den totala avsättningen från och med nämnda datum är 2,6 procent av löneunderlaget.

Bestämmelser som deltidspension finns i bilaga 5, Tjänstemannaavtalet.