fbpx
Hoppa till innehåll

Ursäkta röran! Vi utvecklar webbplatsen. Vi ber om överseende med detta. Mejla info@li.se om du vill rapportera ev felaktigheter.

Deltidspension

Arbetare

I samband med 2013 års avtalsförhandlingar träffade Livsmedelsföretagen avtal med Livsmedelsarbetareförbundet om en möjlighet till deltidspension och att en del av arbetstagarnas löneutrymme under avtalstiden skulle användas till en kompletterande pensionsavsättning. Syftet med avtalet och avsättningarna är att möjliggöra för arbetstagare som nått 60 års ålder att kunna gå ner i arbetstid under slutet av sin yrkeskarriär. Från och med den 1 april 2014 kommer 0,2 procent beräknat på arbetstagarens lön att föras över till pension och den 1 april 2015 kommer ytterligare 0,3 procent beräknat på arbetstagarens lön att överföras till intjänande av premier för pension. Fora fakturerar företagen dessa premier i samband med fakturering av övriga pensionspremier till avtalspension SAF-LO.

Tjänstemän

I samband med 2013 års avtalsförhandlingar träffade Livsmedelsföretagen avtal med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna om en möjlighet till deltidspension och att en del av tjänstemännens löneutrymme under avtalstiden skulle användas till en kompletterande pensionsavsättning (ITP 1 eller ITPK). Syftet med avtalet och avsättningarna är att möjliggöra för tjänstemän som nått 62 års ålder att kunna gå ner i arbetstid under slutet av sin yrkeskarriär. Parterna enades samtidigt om att föra över 0,6 procent från tjänstemännens arbetstidskonto till avsättning för pension. Från och med den 1 april 2014 kommer således 0,8 procent (0,6 och ytterligare 0,2) av löneunderlaget att föras över till pension och den 1 april 2015 kommer ytterligare 0,3 procent att överföras till intjänande av premier för pension. Collectum administrerar betalning av premier i enlighet med de rutiner som sedan länge gäller för pensionspremier.

Dokument