Hoppa till innehåll

Ursäkta röran! Vi utvecklar webbplatsen. Vi ber om överseende med detta. Mejla info@li.se om du vill rapportera ev felaktigheter.

Arbetstidskonto

I bilaga 4 till avtalet om Allmänna anställningsvillkor för tjänstemän och i bilaga C i Livsmedelsavtalet anges att individuella arbetstidskonton inrättas för alla tjänstemän och alla arbetare. De regler som finns är översiktliga, vilket du kan läsa om i de tryckta avtalen. Vi har därför utarbetat tillämpningsregler för Arbetstidskonto.

Blanketter

Vi har tagit fram blanketter som kan användas då arbetsgivaren informerar arbetstagaren om avsättningens storlek och då arbetstagaren lämnar uppgift till arbetsgivaren om hur avsättningen ska disponeras.

Syftet med Arbetstidskonto är att kunna:

  • förkorta årsarbetstiden – betald ledig tid
  • förkorta livsarbetstiden – pensionspremie.

Avsättningen på arbetstidskontot kan även tas ut som kontant ersättning.
Arbetsgivaren gör en gång om året avsättning till varje arbetstagares arbetstidskonto.

Arbetstagaren talar om för arbetsgivaren hur avsättningen ska disponeras, som betald ledig tid, som pensionspremie eller kontant.

Det är möjligt att lokalt träffa överenskommelse om att tillämpa andra regler.

Dokument